Elismerés Tempfli József püspöknek

Elismerés Tempfli József püspöknek
E hónap derekán Nagyméltóságú és Főtisztelendő Tempfli József megyés püspök a magyar Szent István egyházközség meghívására New Yorkba utazott, ahol átvehette az Országépítő kintetést is.

New York egyik külvárosában a passaici Szent István egyházközség vendége volt, amelynek egy nagyon szép száz éves temploma és plébániaépülete van. Egy nagyon idős magyarországi piarista szerzetes volt ott, aki egyben a körzet magyar papjainak esperese is volt. Most visszatért Magyarországra és az egyházközség pap nélkül maradt. Ebben kérték a püspök úr segítségét, akit már régebbről ismernek. Kérésükre Tempfli püspök tárgyalt New York püspökével, Arthur Serratellivel is, hogy fogadja majd az új magyar papot. A Nagyváradi Egyházközségnek jelenleg a világon 17 papja van, olyan településeken ahol magyar közösségek vannak az Amerikai Egyesült Államokban, Svájcban, Kanadában, Németországban, Ausztriában – tudtuk meg a püspök atyától.

Közösségi élet
A Szent István egyházközségnek 2000 katolikus híve van, akik gazdag közösségi életet is élnek, hétvégi magyar iskolájuk, cserkészcsapatuk, hagyományőrző csoportjuk van, amerikai magyar múzeumot tartanak fenn. Nemrég újították fel a templomukat, de 40 ezer dollár adósságuk maradt utána. Most összehívtak 500 magyar családot, közülük 472 vett részt is vett egy fogadáson és adományaikból a költségek levonása után a templom felújítása nyomán keletkezett adósságnál is nagyobb összeg gyűlt össze. Ebből az alkalomból kitűntették Tempfli József püspököt. A plakett szövege: „Az Amerikai Magyar Szövetség Szent István Nemesi Rend Országépítő kitüntetése Ft. Tempfli József püspök atya részére a magyar nemzet megmaradása érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő és áldozatos apostoli munkája elismeréseként.

Péter I. Zoltán