Elhunyt Tempfli József püspök

Elhunyt Tempfli József püspök
Május 25-én, szerdán életének 86., papságának 54., püspökségének 27. évében, hosszú betegség után, szentségekkel ellátva elhunyt Exc. Tempfli József nyugalmazott váradi római katolikus megyés püspök.


Tempfli József nyugalmazott püspök 1931. április 9-én született a Szatmár megyei Csanálos községben. Piaristák és jezsuiták nevelték, érettségi után tanár-nevelő volt Szentjobbon. 1956 szeptemberében kezdte el teológiai tanulmányait a gyulafehérvári római katolikus szemináriumban. Hat év után, 1962. május 31-én szentelte pappá Isten szolgája Márton Áron gyulafehérvári püspök. Pappá szentelése után 17 éven át Tenkén, 1979-től Tasnádon, 1983-tól pedig Nagyvárad-Olasziban működött plébánosként. 1990. március 14-én Szent II. János Pál pápa Nagyvárad 81. püspökévé nevezte ki. Megyés püspöki szolgálatát 2009 márciusáig végezte.

Az utolsó nyilvános események egyike, melyen a kiérdemesült főpásztor részt vett, a 2012. május 31-én a Székegyházban, a pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából bemutatott hálaadó szentmise volt. Akkor elcsukló hangon mondott köszönetet az elhangzottakért, majd röviden felidézett néhány olyan eseményt, melyek mély benyomást gyakoroltak rá. Megtisztelőnek nevezte, hogy egykoron Márton Áron könyveit kezelhette, de ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy amikor néhány évtizeddel később Bukarestbe kellett utazzon püspökként, voltak olyanok, akik nem viselkedtek vele emberi módon. Örömének adott utódja, Exc. Böcskei László megyés püspök buzgóságáért, azon meggyőződésének adva hangot, hogy fiatal utódja megállja a helyét, ezért nem szakadnak meg a pozitív folyamatok.

A temetés időpontjáról a későbbiekben értesítjük önöket.

Ciucur Losonczi Antonius