Elhunyt Lászlóffy Aladár

Elhunyt Lászlóffy Aladár

Életének 72. évében, hosszas
betegség után elhunyt Lászlóffy
Aladár Kossuth-díjas kolozsvári
költõ, író, szerkesztõ
és mûfordító.


Lászlóffy Aladár Tordán
szüóletett, majd a Kolozsvári
Református Kollégiumban
érettségizett és a Babes-Bolyai
Egyetem magyar irodalom szakán végzett.
1961- tõl az Irodalmi Könyvkiadó
szerkesztõségében dolgozott, 1962
és 1969 között a Napsugár
címû gyermeklap, 1982-tõl az Utunk
(napjainkban a Helikon) címû irodalmi
hetilap szerkesztõje volt. 1994 óta
meghívott elõadóként a
kolozsvári egyetemen
kultúrtörténetet oktatott. A
Kossuth-díjat 1998-ban kapta meg, de
kitüntették többek között a
Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztjével és a Románia
Csillaga tiszti fokozatával is. Több mint
harminc kötete jelent meg, köztük a
Héphaisztosz és a
Papírrepülõ című
regények, számos vers- és
esszékötet, illetve a Kántor
László fényképeivel
illusztrált Házsongárd
monográfia. Magyarra fordította
többek között Mircea Dinescu verseit is.