Elhunyt Kónya Ádám

Kovászna megye – Elhunyt Kónya Ádám tudós, helytörténész, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum nyugalmazott igazgatója, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke.

Kónya Ádám 1935-ben született. Tanári oklevelet 1956-ban szerzett a Bolyai Tudományegyetem földrajz–földtan szakán. Sepsiszentgyörgyön és Kökösön volt tanár,  több mint tíz éven át volt  a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, 1989-től Sepsiszentgyörgy város önkormányzati képviselője. Tanácsaival, tudásával, tudománynépszerűsítő írásaival, szaktanulmányaival, előadásaival, közéleti szerepvállalásával, egész munkásságával népét, a székelységet szolgálta. 

Tagja volt a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testületének, és megalakulásától alelnöke a Székely Nemzeti Tanácsnak, ugyanakkor vállalta a Sepsiszentgyörgyi Székely Tanács elnöki tisztét is. Az ő előterjesztése alapján fogadta el 2004. január 17-én az aránysávos kék lobogót saját jelképeként a Székely Nemzeti Tanács, amely azóta, mint székely zászló egész Székelyföldön elterjedt.

Távozásával nemcsak a székely közművelődést érte pótolhatatlan veszteség, hanem a székelyföldi közéletet, a székelység autonómia törekvését is, amelyet hűséggel szolgált haláláig-áll a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságánák az értesítőjében.  

Kónya Ádám a hagyományainkra építő tudásközpontú jövő megteremtésének felelősségét hagyta örökül mindazokra, akik közéleti szerepet vállalnak Székelyföldön-írják az SZNT ÁB tagjai.

Kónya Ádám földi maradványait november 28-án, pénteken 14 órától helyezik örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi vártemplom ravatalozójából.

Nyugalma legyen csendes.

A Székely