Elhunyt Kállay László református lelkipásztor

Elhunyt Kállay László református lelkipásztor
Elhunyt Kállay László református lelkipásztor
Az elmúlt hétvégén, vasárnap reggel az Egyesült Államokban agyvérzés következtében elhunyt Kállay László volt fugyivásárhelyi református lelkész. 1963. július 4-én született Nagyváradon.

Kállay László Fugyivásárhelyen végezte az általános iskolát, majd 1977-1980 között a nagyváradi Alexandru Moghioroş Líceumba (ma Ady Endre) járt középiskolába, 1981-ben a baróti Bányászipari Líceumban érettségizett. 1982-1987 között egyetemi fokú képzést szerzett a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, 1991-1992-ben a Berni Egyetem teológiai fakultására járt, később a Birmingham-i Selly Oak Colleges és a Montpellier-i Protestáns Teológiai Intézet előadásait látogatta, illetve Franciaországban teológiai mesterképzésben részesült.

1987-1989 közt Désen szolgált segédlelkészként, majd lelkészként Boncidán (1989-1990) és Fugyivásárhelyen (1990-2010) mielőtt az Egyesült Államokba költözött volna (a felesége amerikai volt). A kilencvenes években tanított a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban, és óraadó tanár volt a Sulyok István Főiskolán. 1995-1998 között a Királyhágómelléki Református Egyházkerület külügyi és ökumenikus osztályának a vezetője volt, 2000-2004 között a fugyivásárhelyi RMDSZ elnöke. 2000-ben a konferenciákat, szemináriumokat, képzési programokat szervező Studium Academicum Alapítvány, valamint a Fugyivásárhely Fejlődéséért Alapítvány elnökének választották meg. 2004-2007 között megyei tanácstag volt RMDSZ-es színekben, majd 2007-től az Oikosnet-Europe (Az Európai Akadémiák és Laikusképző Központok Ökumenikus Szövetsége) alelnöki tisztségét töltötte be.

Nagy álmodozó

A Fugyivásárhelyi Református Egyházközségben neki köszönhetően 1993-1995 között svájci támogatással felépítették a Református Gyülekezeti Központot. 1996-ban felújították a parókiát, kicserélték ennek fűtésrendszerét.
1997-1998 között modern, hűtőkamrával ellátott ravatalozót építettek a temetőben, 1999-ben a templom külső és belső renoválását végezték el. 2004-ben teljesen felújították a kántori lakást, melyet még 1992-ben vásároltak. 2005-2007 között a romokban visszaszolgáltatott református kultúrotthont építették újra, mely az egész falu számára biztosította a különböző családi, vagy közérdekű rendezvények helyszínét. 2007-ben a visszanyert református iskola épületét újították fel részben. 17 éven keresztül ifjúsági csoportot vezetett, melyből kinőtt a Fugyivásárhelyi Ifjúsági Kórus.

Külföldi partnereik támogatásával hathatósan hozzájárult a helyi tanintézetek épületeinek feljavításához, felszereléséhez, de a környező falvak iskoláit és óvodáit is ellátták új bútorokkal, illetve kisebb-nagyobb renoválásokra teremtettek elő anyagi alapokat. Az orvosi rendelő rendbetételéhez és jobb felszereltségéhez is sikerült támogatóikat megnyerniük. Több nagyváradi kórház és poliklinika számára sok értékes orvosi és laboratóriumi felszerelést közvetített a jobb és minőségibb orvosi ellátás érdekében.

Visky István jelenlegi fugyivásárhelyi református tiszteletes az erdon.ro-nak azt nyilatkozta: Kállay László egy nagy álmodozó volt, aki mindig álmodott valamit a gyülekezete javára. Mindig voltak tervei, azt szerette, ha gyülekezet épül, fejlődik. Nagyon fontosnak tartotta a laikusképzést, hogy az emberek teológiai szempontból is fejlődjenek, ezért szervezte a rendezvényeit a Studium Academicumban.

Agyvérzést kapott korcsolyázás közben, elesett, s aztán egy második agyvérzés következtében elhunyt. Az igazsághoz hozzátartozik még, hogy azért az egészségügyi állapota már korábban megrendült neki, tavaly májusban szívinfarktus miatt elvégeztek rajta egy orvosi beavatkozást.

Ciucur Losonczi Antonius