Elégedettek az eredményekkel

Elégedettek az eredményekkel
Bihar megye – Az Állami Egyetemre bejutott leendő hallgatók az eredményhirdetést követő 10 napon belül el kell foglalják helyeiket kifizetve az anyakönyveztetési díjat, illetve költséghozzájárulásos helyek esetében az első féléves tandíjat.

 A sorbanállás elkerülése végett idén a 35 lej anyakönyvezési díj és az első féléves tandíj kifizetése a Transilvania Banknál is lehetséges. A fizetést igazoló számlát le kell adni azon kar titkárságán, ahova a hallgató bejutott.

Eredmények

Cornel Antal, az egyetem rektora ismertette az üresen maradt helyek számát, a felvételi és a fellebezés  eredményeit azon karok esetében ahol alkalmassági vizsgán estek túl a jelentkezők. A meghírdetett 1649 tandíjmenetes helyek közül 25 üresen maradt, ebből 19 az orvosi, 2 a zene karon, 4  hely pedig a Moldova Köztársaságból érkezett, Romániában érettségizett diákok számára van fenntartva.  Maradt üres hely a romák számára fenntartott helyek esetében is, a 23 helyre 18-an iratkoztak be. Népszerű volt a roma kisebbségiek körében a szociális munka és az orvosi szak – magyarázta Cornel Antal rektor. Az országos vagy nemzetközi tantárgyversenyen díjazottak idén is felvételi nélkül pályazhattak meg helyet az egyetemen, ilyen alapon összesen öten iratkoztak be. Az egyetlen kar, melyen irásbeli vizsgára is sor került, az az orvosi és gyógyszerészeti kar volt. A szigorú felvételi követelményeknek és a vizsgabizottság elvárásainak mintegy 100 pályázó nem tudott eleget tenni, így összesen maradt még 19 hely az őszi felvételire jelentkezők számára. A karon egy fellebezés esetében sem emeltek a jegyen. Az épitészeti karon a 13 fellebezés közül 3 esetben emeltek az eredetileg kapott jegyen.

Várják a hallgatókat

Idén első ízben ún. gólyafüzettel várják a hallgatókat, mely tartalmazni fog minden olyan hasznos információt, melyre egy nagyváradi egyetemistának szüksége lehet. A könyvecske megjelenése őszre várható. Cornel Antal elmondta elégedett az elmúlt időszak eredményeivel és úgy találja, hogy végre az egyetem ügyei normális mederbe terelődnek. Ez abban is meglátszik, hogy a tavalyi 6530 beiratkozóhoz képest idén 6619-en választották a Nagyváradi Állami Egyetemet. Az egyetem szolgáltatásainak és az oktatás színvonalának javítása érdekében ősszel kidolgozzák az egyetem kiértékelését, melynek elkészítésében a diákok tapasztalatait is figyelembe veszik. Az infrastrukturális beruházások is jó ütemben haladnak, így például az egyetemi campusban területén található tó és szökőkút kiépítésének munkálatai őszre várhatóan befejeződnek.   

Mészáros Tímea