Elfogadták a megye költségvetését

Elfogadták a megye költségvetését
A Bihar Megyei Tanács csütörtöki ülésén egyhangúlag megszavazták a megye idei költségvetését.

 

Bár a költségvetés egyhangú szavazással átment a megyei tanácson, de a lényegében a büdzsé részét képező mellékletekről történő döntéskor a Demokrata-Liberális frakció nemmel szavazott. Ennek okát Ionel Avrigeanu a PD-L megyei tanácsi frakcióvezetője maga árulta el a testületben, amikor nehezményezte azt, hogy a PD-L irányítású települések semmit sem kapnak saját költségvetéseik kiegyenlítésére azokból az összegekből, amelyekre a megye az áfa húsz százalékának elkülönítéséből tesz szert. Avrigeanu felhívta a figyelmet arra, hogy több polgármesteri hivatal uniós projektet indított be, de mivel nem kapnak pénzt a megyétől, nem lesz saját forrásuk az önrész kifizetésére, így el fognak esni az uniós támogatástól. Válaszában Cornel Popa megyei tanácselnök kifejtette, hogy reményeik szerint júniusban vagy júliusban lehet majd költségvetés-kiegészítést eszközölni, de most a tanács alá kell vesse magát annak a minisztériumi rendeletnek, miszerint a megyék fizessék ki azokat a kivitelezőket, akiknek tartoznak az elvégzett munkálatok költségeivel. Avrigeanu kevesellte, hogy a megye mindössze hárommillió lejt irányzott elő a Körösvidéki Múzeum új székhelyének felújítására, mert mint mondta, ebből a pénzből nem lehet befejezni azt a munkálatot. Erre válaszolva Popa kijelentette, hogy ennél több pénzt most nem tudnak a múzeumra fordítani, de mint mondta, a mostani vezetőség arra törekszik, hogy ez a munkálat mihamarabb befejeződjön, ezért a még fennmaradó munkálatokra új versenytárgyalást írnak ki.

Számadatok

A Bihar Megyei Tanács idei költségvetésének bevételi oldalon 252.829.000 lej, kiadási oldalán pedig 263.816.000 lej szerepel. A megye ebben az évben 42.786.000 lejt tervez elkölteni tanügyi programokra (főként a tej-kifli programra), kulturális és egyházi események, intézmények 42.238.000 lejt kapnak az idén a megyei testülettől, a szociális programokra 106.057.000 lejt irányoz elő a büdzsé, míg 30 millió lejes tételt tesz ki az utak és hidak karbantartása. A kulturális intézmények közül a Georghe Sincai megyei könyvtár 3.162.000 lejt, a Körösvidéki Múzeum 4.924.000 lejt, a Mária Királynő Színház 6.060.000 lejt, a Szigligeti Színház 5.080.000 lejt kap, a Filharmónia 4.085.000, a Francisc Hubic iskola 1.620.000, a Bihar Megyei Hagyományőrző és Kulturális Központ 1.273.000 lejből gazdálkodik az idén. Sporttevékenységekre 1.650.000 lejt szán az idén a megye. A Várad folyóirat 350.000 lejt kap. Az idei évi beruházások között a legnagyobb a már említett, múzeumfelújításra szánt hárommillió lej, emellett utak modernizálásra, felújítására fordít magasabb összegeket a megyei tanács: a Tenke – Váradles útra hárommillió lejt, a Biharhosszúaszó – Nyírmező, a Pusztaújlak – Alsótótfalu, illetve a Rév – Csarnóháza – Bucsa (Kolozs megye) útra egyenként kétmillió lejt, a Feketekápolna – Gyanta és a Tasádfő – Serges utakra egyenként másfél milliót, és a Margitta – Tasnád útra egymillió, lejt.

Magyar érdekeltségek

Az áfa húsz százalékának elkülönítéséből a Bihar megyei helyi önkormányzatok kapnak pénzt különböző beruházásaikra. A megyei tanács ebből a pénzforrásból ötvenezer lejt irányoz elő az élesdi Bocskai István Kulturális Központ felújítására, míg a Margittai Horváth János iskolaközpont új épületének építésére 265 ezer lejt fordít. A magyar közösséghez köthető beruházás Szacsvay Imre mellszobrának avatása Biharsályiban. Kisebb-nagyobb összegeket juttat a megyei tanács a református egyház különböző munkálataira, így például a bályoki, a hegyközkovácsi, a mezőbaji, a körösjánosfalvi, a váradlesi, a papfalvi, az ottományi, a berettyószéplaki református templomok felújítására, az éradonyi templom felújításának befejezésére, az erdőgyaraki, a köröskisjenői, a pósalaki, a nagykakucsi parókia felújítására, a belényesújlaki templom és parókia felújításárára, a várasfenesi templom parókiájának felújítására, ahol egy sporttermet is építenek, a kisnyégerfalvi református iskola felújítására, a szalacsi református templom dísztermének az építésére, a szentimrei templom kápolnájának építésére, a telegdi református templom tetőzetének cseréjére, Pusztaujlakon református könyvtár létesítésére, valamint Réven református imaház építésére. Ugyanakkor római-katolikus plébániák is kapnak pénzt ebből a pénzforrásból, melyből felújítják a cséffai, a biharsályi a szalacsi, a berettyószéplaki és a nagyszalontai templomot, a köröstarjáni templomot és plébániát és a telegdi római katolikus templom harangtornyát. A tanácsülés után Szabó Józseftől a megyei tanács Hivatalos Közlönyének főszerkesztőjétől megtudtuk, hogy Nagyváradon a Sal Ferenc (Dunarii) utcai lakosságnyilvántartót, illetve a régi Transilvania mozit újítják fel úgy, hogy a nagyváradi önkormányzat megkapja a pénzt valamint a két ingatlan használati jogát a megyétől, és a felújítás elvégzése után a város visszaadja az épületek használati jogát a megyének.

Pap István