Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a költségvetést
A Szatmár Megyei Tanács döntéshozó tegnap megszavazták az idei esztendőre érvényes költségvetést. A helyi önkormányzatoknak 15 687 000 lejt osztottak le különböző projektek finanszírozására.

 

 

A Szatmár Megyei Tanács tegnapi ülésén elfogadták a megyei önkormányzatok saját költségvetését, mely az idei esztendőre 16 437 000 lej. Ebből az összegből a megyei tanács tartalékalapjába 750 000 lejt különítettek el, míg a megye önkormányzatainak összesen 15 687 000 lejt utaltak ki. Csehi Árpád, a Szatmár Megyei Tanács elnöke elmondta, tavaly 18 millió lej volt a tanács költségvetése, ezzel szemben idén 16,4 millió lejből gazdálkodhatnak. A helyi önkormányzatoknak úgy osztották le a pénzeket, hogy az EU-s finanszírozású projektek önrészét fedezni tudják, ugyanakkor a helyi kezdeményezésű terveket is támogatja a megyei tanács. Csehi elmondta, hogy az önkormányzatok költségvetése mintegy 10 százalékkal csökkent idén, ezzel szemben a megyei tanács a tavalyihoz képest 15 százalékkal kevesebb pénzből gazdálkodhat. A megyei önkormányzat saját költségvetését is elfogadta a testület, melyből kiderül, hogy a költségvetés csökkenés a megyei tanács működésének rovására megy, hiszen megszorító intézkedéseket kellett foganatosítania a tanácsnak ahhoz, hogy a beruházások önrészét biztosítani tudják, fogalmazott Csehi Árpád.

A 2006-ban elfogadott 273-as számú törvény előírásainak megfelelően minden önkormányzat költségvetésének 20 százalékát a megyei tanács finanszírozza. A tanács az idei esztendőben 16 437 000 lejből gazdálkodik, melyből a helyi önkormányzatoknak 15 687 000 lejt osztottak le különböző projektek finanszírozására, 750 000 lejt pedig elkülönítettek a tanács tartalékalapjába. A költségvetés leosztásakor a megyei tanács figyelembe vette azt, hogy melyik településen milyen projektek futnak, és igyekeztek annyi pénzt leosztani az önkormányzatoknak, hogy azok a pályázatok önrészét fizetni tudják, mondta Csehi Árpád, a Szatmár Megyei Tanács elnöke. A legtöbb önkormányzat 150 ezer–250 ezer lejes támogatásban részesült, a legnagyobb támogatást, 720 ezer lejt, Avasújváros kapta. „Minderre azért volt szükség, hogy Avasújváros és Ráksa községek különválását követően a fennmaradt adósságot törleszteni tudja Újváros” – magyarázta a tanácselnök, majd hozzátette, hogy a megyei tanács szűkös költségvetése miatt a saját működésük finanszírozásán kell spóroljanak.

 

Tej-kifli program

A tanácsülésen elfogadták a tej- és kifli programra vonatkozó pénzleosztásokat is, így a megye települései összesen 4 832 000 lejt kaptak arra, hogy a 2012. január 16. és 2012. június 22. közötti időszakban biztosítsák a megye óvodásainak és I-VIII. osztályos diákjainak a tízórait. Csehitől megtudtuk, hogy egy gyerek napi uzsonnájára (tej, kifli, gyümölcs) 1,17 lejt fordítanak, a törvény előírásainak értelmében. A tanácselnök elmondta, a közbeszerzési pályázatot ez alkalommal is a helyi önkormányzatok fogják lebonyolítani, a jól bevált decentralizációs eljárás szerint, ezáltal gyorsabbá válik a folyamat. Csehi kihangsúlyozta, hogy a tanács átutalta a pénzt az uzsonnára, így gondot csak az okozhat, ha az önkormányzat nem írja ki idejében a licitet.

Községek költségvetése (lej)

 

Önkormányzat Támogatás összege Tej-kifliprogramra

 

 

Szatmárnémeti 150 000 1 084 000

Nagykároly 150 000 249 000

Erdőd 255 000 116 000

Sárközújlak 262 000 110 000

Avasfelsőfalu 240 000 185 000

Tasnád 285 000 115 000

Ákos 200 000 68 000

Egri 200 000 41 000

Érendréd 200 000 56 000

Apa 240 000 62 000

Batarcs 380 000 42 000

Béltek 220 000 57 000

Börvely 340 000 22 000

Bikszád 240 000 60 000

Berekszó 200 000 41 000

Bogdánd 285 000 53 000

Batiz 230 000 53 000

Kányaháza 200 000 71 000

Komorzán 200 000 43 000

Kálmánd 200 000 13 000

Kaplony 200 000 39 000

Érkávás 200 000 44 000

Csaholy 240 000 23 000

Avasújfalu 200 000 36 000

Csomaköz 210 000 13 000

Királydaróc 200 000 42 000

Borválaszút 235 000 43 000

Kolcs 220 000 37 000

Szamosdob 235 000 55 000

Pusztadaróc 235 000 58 000

Mezőfény 200 000 27 000

Kisgérce 257 000 46 000

Halmi 260 000 83 000

Hadad 250 000 64 000

Homoród 220 000 28 000

Lázári 200 000 116 000

Aranyosmeggyes 270 000 52 000

Mikola 270 000 44 000

Majtény 205 000 69 000

Udvari 200 000 60 000

Avasújváros 720 000 70 000

Pálfalva 210 000 69 000

Mezőpetri 200 000 22 000

Szilágypér 200 000 41 000

Piskolt 245 000 90 000

Remetemező 215 000 43 000

Kökényesd 255 000 43 000

Ráksa 200 000 38 000

Szaniszló 240 000 57 000

Tasnádszántó 235 000 44 000

Érszakácsi 200 000 23 000

Sződemeter 260 000 28 000

Szokond 280 000 59 000

Szopor 480 000 89 000

Nagytarna 260 000 68 000

Krasznaterebes 298 000 44 000

Mezőterem 200 000 39 000

Tartolc 255 000 15 000

Turc 260 000 106 000

Túrterebes 255 000 48 000

Csanálos 150 000 15 000

Szamosborhíd 200 000 31 000

Vámfalu 245 000 40 000

Vetés 190 000 99 000

Szatmárhegy 250 000 56 000