„Elfogadhatatlan az RMDSZ Bihar megyei listája”

Tőkés László és Nagy József Barna a tájékoztatón. A szerző felvétele
Tőkés László és Nagy József Barna a tájékoztatón. A szerző felvétele
Visszalépésre szólítja fel Biró Rozália és Szabó Ödön jelölteket (akik befutó helyeken vannak az RMDSZ listáján) Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, és Nagy József Barna, az EMNT Bihar megyei ügyvezetője. Utóbbiak szerint az előbbiek terhet jelentenek.

Aggódva nézi, mit tehet egy magyar választópolgár Bihar megyében a december 11-i választások közeledtével, most, hogy az RMDSZ a megyénkben is újra elfogadhatatlan jelölteket tett befutó helyekre – mondta Tőkés László csütörtöki váradi sajtótájékoztatóján, amit épp a választások közeledtének okán tartott. Hozzátette: ő maga is szembesül ezzel, és az is kérdés neki, mit mondjon most a fiainak.

Mint jelezte, „elfogadhatatlan, hogy az RMDSZ-nél a Bihar megyei listákon megint Biró Rozália és Szabó Ödön van befutó helyeken – ráadásul máshol is vannak ehhez hasonlóan vállalhatatlan esetek”. Rájuk, azaz ilyen RMDSZ-listára szerinte, valamint a tájékoztatón szintén megszólalt Nagy József Barna megyei EMNT-ügyvezető szerint nem lehet szavazni, arra az újságírói kérdésre azonban, hogy akkor inkább távolmaradást, vagy inkább más pártok támogatását javasolják-e a polgároknak, Tőkés azt mondta, ezt később döntik el. Jelezte viszont: „nem csoda, hogy az RMDSZ katasztrofális eredményt ért el az előző idei voksolásokkor, vagyis az önkormányzati választásokon is, amikor megmutatkozott, hogy 105 ezer fővel csökkent a támogatottsága”.

Nagy József Barna azt mondta: ha visszavonná az RMDSZ a két mostani listavezetőjének jelöltségét, és az utánuk, most nem befutó helyre betett, de köztiszteletnek örvendő személyek lépnének előrébb, akikre nem vetül a korrupció árnyéka, akkor még lehetne támogatni egy ilyen listát, így azonban nem. Sőt, fel is szólította az RMDSZ-t a visszaléptetésekre. Hozzátette: arról is lehetne beszélni, „de ne menjünk bele, hogy a köztiszteletben álló személyek milyen módszerekkel és milyen hatások révén kerültek fel a lista további helyeire…”

Választások között

Tőkés László közleményt is kiadott, amelyben a KREK-en nemrég zajlott püspökválasztásról, és a közelgő parlamentiről is szó van. Ezzel kapcsolatban elmondta: a váradi református püspökválasztás eredményén nem lepődik meg. „Nem tápláltam illúziókat, hiszen ahogy Iliescut is többször újraválasztották, vagy ahogy Horn Gyulát is újra, és ahogy most a PSD-t is talán újra fogják, abba a posztkommunista jelenségsorozatba illeszkedik ez is”. Közleményében hozzáteszi: sajnálattal veszi tudomásul, hogy az október 21-én újabb 6 évre megválasztott Csűry István „az ellene szóló bizonyítékok és érvek ellenére nem lépett vissza a jelöltségtől”, de meghajlik a demokratikusnak minősülő akaratnyilvánítás előtt.

A közelgő december 11-i parlamenti választások kapcsán pedig még elmondta: „elképesztő, ahogy a romániai magyar közvélemény zokszó nélkül nézi végig, amint az RMDSZ kiépítette a maga totális egypárti uralmát mindenütt, a választás szabadságának még a maradéka is elillant, és gyalázzák azokat, akik egyáltalán fel merik még emelni a szavukat – hasonlóképp van az egyházban is”. A közleményben pedig még hozzáteszi: „Elengedhetetlen volna, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) eddigi pártos magatartását felülvizsgálja, és nem az egyeduralomra törő RMDSZ-t, hanem – egészében véve – magyar nemzeti közösségünk ügyét támogassa. (…) Az RMDSZ nem Kiss Sándoré, nem Szabóé és nem Biróé, akik saját magukat, vagy csatlósaikat hozzák helyzetbe, megfosztva ezáltal az bihari RMDSZ-t attól, hogy a korrupciótól megtisztuljon és megújuljon, a bihari választópolgárokat pedig attól, hogy jó lelkiismerettel, szabadon válasszanak. Ezen a helyzeten csak úgy lehet változtatni, ha a bihari RMDSZ elhatárolódik nevezett jelöltjeitől, ők pedig visszalépnek. Nyomatékképpen a KREK-nek is el kell határolódnia azoktól, akik a Mecénás Alapítvány égisze alatt meglopták, és többi egyházunknak is állást kellene foglalnia korrupt üzelmeikkel szemben. Minden bizonnyal Meleg Vilmos jeles színművészünkre és társaira többen szavaznának, hogyha Szabó Ödön és Biró Rozália nem terhelnék meg az RMDSZ képviselőjelölti listáját.”

Szeghalmi Örs