Elfogadhatatlan a új köztisztasági és szemétszállítási szabályzat

Elfogadhatatlan a új köztisztasági és szemétszállítási szabályzat

Szatmár megye – Az új
köztisztasági és
szemétszállítási
szabályzatot elfogadhatatlannak tartották,
ezért elutasították, a
megyeközpont utcáinak
névjegyzékéből pedig kimaradtak a
magyar utcanevek, ezért elnapolták.


Az új köztisztasági és
szemétszállítási
szabályzat
ról szóló
határozattervezet is szerepelt a a május
21-én megtartott tanácsülés
napirendi pontjai között. Az
RMDSZ–frakció
véleményét
tolmácsoló Fógel
László
tanácsos szerint a
jelenlegi tervezet sem a lakosság, sem a
municípium érdekeit nem tartja szem
előtt. A szabályzat szerint a
szelektív hulladékgyűjtés
bevezetésének határideje 2010.
január 1. lenne Szatmárnémeti
lakossága számára. Ilyés
Gyula
polgármester kijelentette, a
szabályzat ilyen formában elfogadhatatlan
municípium számára, elmondta, hogy
Kolozsváron ugyanennek a
bevezetésére három évet
szán az önkormányzat.
Ráadásul a szelektíven
gyűjtött hulladék – akár
közpénzen, akár a lakosság
által befizett díjból fedezik
ennek költségeit – egyelőre ugyanazon
szemétgödörbe kerülne. A tervezet
benyújtói, a PD-L-és
tanácsosok szerint ezzel a
lépéssel a tanácson belüli
fölényüket kivánták
bizonyítani az RMDSZ–esek.
Végül Nits János
tanácsosnak sikerült lehűtenie a
kedélyeket. Nits elmondta, egy ilyen
szabályzat elfogadása vagy
elutasítása esetén a
közösség érdekeit kell szem
előtt tartaniuk, politikai
hovatartozástól függetlenül. A
tervezetet 11 szavazattal utasították el
(az RMDSZ frakció 9 tagú).


Azt a határozattervezetet is elnapolták,
amely a megyeközpont utcáinak
névjegyzékéről szólt.
Túrós Lóránd
tanácsos szerint a magyar utcaneveknek is
szerepelniük kellene a jegyzékben, tekintve
a magyar lakosság nagyságát
Szatmárnémetiben. A román
nemzetiségű tanácsosoknak erről
eltérő véleményük volt,
és nem tartották elfogadhatónak az
RMDSZ-es tanácsos javaslatát,
ezért a tervezetet elnapolták.