Elégedetlenek a váradi pedagógusok

Elégedetlenek a váradi pedagógusok
Nagyvárad – Főleg váradi tanüyi alkalmazottak vettek részt a prefektúra előtti tüntetésen: mint megtudtuk, ők különösen elégedetlenek, mivel vidéki kollégáiknál is kevesebbet kapnak az őket megillető összegekből.

Párszáz pedagógus gyűlt össze a prefektúra előtt kedden kora délután. Amint az általunk megkérdezettektől megtudtuk, sokkal többen közülük elégedetlenek, de a váradiakra valamiért az a jellemző, hogy inkább a háttérben maradnak. Ujváry Janka, az egyik nagyváradi iskola szakszervezeti vezetője elmondta: a váradiak mindössze két hónapig kapták a tavaly májusban megnyert per alapján járó megemelt fizetéseket, melyek havi 300-400 lejes pluszt jelentenek. A megfellebbezhetetlen bírósági döntés alapján három évre viszamenőleg kellene kifizessék számukra ezeket az összegeket. Ebből ők semmit nem kaptak meg, egyes vidéki iskolákban viszont legalább a 2007 évre járó összegeket kifizették. A tavalyi évre szóló 13. fizetést szintén nem kapták meg a váradiak – a vidékiek viszont nagyrészt igen, ezenkívül van még jó pár város az országban, ahol ezzel nem maradtak adósok a pedagógusoknak.

Nincs pénz ?

Mindezek mellett az elmúlt hónapban csak a fizetésüknek mintegy 70%-át kapták kézhez, ráadásul úgy hírlik, hogy áprilisban már egyáltalán nem lesz pénz a béreikre. „Ha április 10-én nem kapjuk meg a fizetésünket, 11-én már nem tanítunk” – mondta a szakszervezeti vezető. Mégis, a legkedvezőtlenebb helyzetbe a tanintézetek kisegítő személyzete került – a takarítónők, gondozónők, éjjeliőrök, konyhai alkalmazottak: miután megvonták tőlük a 10%-os pótlékot, a legtöbben közülük havi 600-700 lejből kell gazdálkodjanak. Ioan Ţenţ megyei szakszervezeti vezető a  tüntetésen kihangsúlyozta: a kisegítő személyzetet érintő megvonások a tiltakozásuk „forró pontjait” képezik, hiszen ők vannak a legnyomorúságosabb helyzetben.

Különleges helyzet

Miután hangos helyeslések közepette ismertették követeléseiket, a szakszervezeti vezetők felkeresték Gavrilă Ghilea prefektust, akinek átadták a tiltakozásukat tartalmazó dokumentumot. Ţenţ kiemelte: Bihar megye a kisebbségi oktatás miatt különleges helyzetben van, itt pont emiatt sok esetben nem lehet a kislétszámú osztályokat összevonni; Bihar megyében ezért több pénzre van szükség az oktatásra, mint másutt. A prefektus átvette az okiratot és biztosította az érdekvédelmi megbízottakat arról, hogy továbbítani fogja követeléseiket a szakminisztériumnak. Arra vonatkozó ígéretet is tett, hogy a tanügyi alkalmazottak megkapják 13. havi fizetésüket, amennyiben Bukarestből ezt jóváhagyják. Ghilea viszont azt is elmondta: a tanügyi reformot el kell kezdeni, nem maradhatnak pár gyerekből álló osztályok, viszont biztosítani kell a vidéki gyerekek szállítását más, távolabbi iskolákba.

Neumann Andrea