Elbukta a normakontrollt a doktorátusokról szóló törvény

Elbukta a normakontrollt a doktorátusokról szóló törvény
Alkotmányellenesnek minősítette és visszaküldte a parlamentnek a doktorátusokról szóló – a plágiummal szerzett doktori címek visszavonását is szabályozó – törvényt a román alkotmánybíróság szerdán.

A bukaresti szenátus két hete elutasította az államfő által megfontolásra visszaküldött törvény felülvizsgálatát, a kihirdetésre váró jogszabály ellen azonban mind az államfőt támogató jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL), mind a bukaresti szakértői kormány alkotmányossági kifogást emelt.

A szenátus a tudományos címet kibocsátó egyetemek hatáskörébe utalta a plágiumgyanús doktori dolgozatok eredetiségének felülvizsgálatát és a doktori cím esetleges megvonását, az alkotmánybíróság szerint azonban sérti a kétkamarás törvényhozás elvét az, hogy a szenátusban hozott lényegi változásokról a képviselőház tagjai nem szavazhattak.

A parlament a Ciolos-kormány egyik sürgősségi rendeletét használta fel arra, hogy módosítsa az oktatási kerettörvénynek a doktori iskolákra vonatkozó előírásait.

Romániában a kormány csak átmeneti jelleggel “avatkozhat be” azonnal hatályba lépő sürgősségi rendeletekkel a törvényhozásba: az ilyen jogszabályokat is utólag megvitatja – megerősíti, módosítja, vagy elveti – a parlament. Ebben az esetben a kormányrendelet szövege már képviselőházban is jelentős változást szenvedett, az oktatási ügyekben a végső döntést meghozni hivatott szenátus pedig további lényegi módosításokat toldott hozzá.

A jogszabály végső formájába például a korábbi Ponta-kormány egy vitatott rendelkezését is beépítették, amely lehetőséget biztosít a doktori cím birtokosainak, hogy önként lemondjanak a tudományos címről és így próbálják megelőzni a presztízsveszteséggel járó plágiumbotrányt.

A doktori iskolák működésének szabályozása a magas rangú politikusokat ért plágiumvádak miatt kényes kérdés Romániában, ugyanakkor a törvény támadási felületet is biztosít a jobboldal számára a Szociáldemokrata Párt (PSD) ellen. Több éves huzavona után a szakértői kormány oktatási minisztere idén megfosztotta doktori címétől Victor Ponta volt szociáldemokrata miniszterelnököt, akiknek a disszertációját az újjászervezett Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács plágiumnak minősítette.

A PSD azáltal is érintett a doktori iskolák hitelének megőrzésében, hogy a Romániában alapított magánegyetemek jelentős részének tulajdonosi köre és tanári kara a szociáldemokraták holdudvarához tartozik.

(MTI)