Elbúcsúztatták Marossy Annát

Elbúcsúztatták Marossy Annát
Kiss Albert főesperes kanonok celebrálta azt az engesztelő szentmisét péntek délután, melyen Marossy Anna biológust, környezetvédőt búcsúztatták. A hívek az urna előtt rótták le tiszteletüket.

Hála tölti el a szívünket, hogy az Úristen megengedte, hogy megismerjük Marossy Annát. Sorolhatnánk, hogy mennyi mindent adott át nekünk földi élete során, de ami igazán fontos, az, hogy – amint azt ő is tette – rácsodálkozva a természetre, megérthetjük, hogy mindez a Termtő alkotása, ajándék, akárcsak az életünk és mindkettő védelemre szorul – mondta a várad-olaszi plébános. Ami meghal bennünk, az a múlandó, s az örök új életre támad, hangzott el, majd a főesperes Sinkó Ferenc Úton őszi fák alatt című versét szavalta el.

A lélek él

A főesperes azért imádkozott, hogy nyissa meg az Isten az elhunyt számára az új élet kapuját. Hiszen az élet olyan, mint a vetőmag, ami elpusztul, az a test, de ami az embert emberré teszi, az örökké él, a halálnak nincs ereje rajta. Jézus vállalta magára a mi emberi életünket, testi fájdalmainkat, magányunkat, hogy nekünk örök életünk legyen. Fel kell ismernünk, hogy életünk egyesülés Jézus Krisztussal, visszatérés, hiszen Isten országában ki van jelölve egy hely számunkra, csupán úgy kell élnünk, hogy azt el is foglalhassuk. Az élet elmúlik, mint a mezők virága, de a lélek él és Isten irgalmat adott ahhoz, hogy az ember a kijelölt helyére juthasson, mondta Kiss Albert.
A főesperes magyarul, majd románul is felkérte a híveket, hogy imádkozzanak Marossy Anna lelkének békéjéért és örök nyugalmáért, majd Wass Albert, Ha eljön majd a nap című versét szavalta el.
A misét követően többen felszólaltak, emlékezve Marossy Annára – köztük volt Mokos Katalin rajztanár is, aki egy részletet olvasott fel készülő könyvéből, melyhez Marossy Annának a püspökfürdői tündérrózsához kapcsolódó információit is felhasználta. A Körösvidéki Múzeum munkatársa Aurel Chiriac múzeumigazgató szavait olvasta fel és Marossy Anna egy egykori diákja is emlékezett biológiatanárára. A mise végeztével a jelenlévők az urna elé járultak, csendben emlékezve Marossy Annára.

Neumann Andrea