Elballagtak az adys diákok

Elballagtak az adys diákok
Június 4-én, szombaton délelőtt ballagtak el a nagyváradi Ady Endre Líceum végzős diákjai.

A tizenkettedikes tanulók és osztályfőnökeik délelőtt tizenegy órakor ballagtak ki osztályaikból az iskolaudvarra diáktársaik, valamint szüleik, testvéreik, rokonaik és barátaik figyelme által övezve. Az ünnepség helyszínén elsőként Vad Márta iskolaigazgató köszöntötte a végzősöket és a nagy számban megjelent érdeklődőket. Többek között kiemelte: „Most a megállásnak, az emlékezésnek, a számvetésnek az ideje, a hetedik napnak az ideje van, amikor vissza lehet tekinteni, amikor értékelni és átértékelni lehet azt, ami elmúlt, amikor a jól végzett munka nyugalmával lehet visszagondolni arra, hogy mit hagytatok hátra itt a négy, vagy nyolc év után. Ne féljetek ettől a megállástól, a visszatekintéstől, ne féljetek biztos pontokat keresni életetekben, olyanokat, amelyekhez az összes többit viszonyítani lehet. A mai nap ünnepe is ilyen viszonyítási pont legyen a számotokra, amely segít majd eligazodni abban a világban, amelybe most innen kiléptek. Hasonlóan viszonyítási pont lesz számotokra ez az iskola is, mely értéket, elveket, irányt adott számotokra, és a kötelező tanórákon túl megtanított benneteket valami sokkal fontosabbra: arra, hogy az igazi értelmiségi lét nem a diploma birtoklását jelenti, hanem azt, hogy annak birtokosa képes értő szemmel vizsgálni a világot és meglátni benne az összefüggéseket. Aki nem fél értékítéletet alkotni, és nyitott minden újdonságra, aki állandóan és fáradhatatlanul kész újabb és újabb dolgok megtanulására, és tudja azt magáról, hogy nem ő a világ középpontja. Akinek küldetése és felelőssége van embertársainak, közösségének, a világnak hasznára lenni. (…) Legyen számotokra mindig biztos pont az alma mater, ahonnan elindultatok a mai ünnepnapon, és ahova mindig szeretettel várunk vissza benneteket.”

Köszönet

Biró Rozália szenátor köszöntőjében így fogalmazott: „Arra szeretnélek buzdítani benneteket, hogy ez a nap egyben a köszönet napja legyen a számotokra, amikor tanáraitoknak tisztelettel megköszönjétek azokat a fáradságos mindennapokat, küszködéseket, közös törődéseket arra, hogy a lelketekben és a szellemetekben gyarapodva gazdag emberként, felnőtt emberként lépjetek ki a holnapba. És biztos vagyok benne, hogy megtaláljátok a megfelelő pillanatot arra is, hogy lelketekben kisgyermekként, valótokban már felnőttként odabújjatok a szüleitekhez, és kimondjátok azt, hogy köszönitek azt a sok törődést, amivel nap mint nap kísértek benneteket az úton, ami elvitt benneteket eddig a pillanatig, amikor is szárnyalni tudtok a jövő felé. (…) Igazgyöngyei vagytok ennek a közösségnek, az iskolának, Nagyváradnak, a romániai magyarságnak. Merjétek az álmaitokat valóra váltani.”

Erő

Köszöntötte a ballagókat Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke is, aki hangsúlyozta: „Ti erősek vagytok azért, mert erős szülők, nagyszülők vannak körülöttetek, erős tanárok, erős szívek dobbannak értetek. Oda kell figyelni erre az erőre. Csakis olyanok lehettek, akiknek mindig több lesz valamennyivel abból az erőből, ami szükséges ahhoz, hogy mindig felszínen maradjunk, és minden küzdelmünket győzelemre vigyük. Induljatok, haladjatok azon az úton, amelyen Isten újból és újból rákérdez arra, mi lesz ebből a gyermekből, és mindig legyen erre a kérdésre saját feleletetek.” A nagyváradi római katolikus egyházmegye nevében Kiss Albert apát kanonok üdvözölte a megjelenteket, üzenetének lényege szerint a fiataloknak sosem szabad megijedni attól, hogy elindultak az életben, hogy igent mondtak az életre. „A bensőtökben találjátok meg nem csak a tudást, hanem a vágyat arra, hogy Isten akarata szerint megvalósítsátok önmagatokat, életeteket” – fogalmazott. Szabó Csaba, a szülőbizottság elnöke beszédében hangsúlyozta: „Sose feledjétek el, hogy adysok vagytok, váradiak vagytok, és mivel a mai nap egy különleges dátum, arra is legyetek büszkék, hogy a magyar nemzet tagjai vagytok”. A továbbiakban

Mărcuțiu-Rácz Dóra végzős diák olvasta fel az erre az alkalomra írt búcsúzó írását, majd a tizenegyedikes Kenéz Anna búcsúztatta a ballagókat. Az ünnepség utolsó részében jutalmazták a kiemelkedő teljesítményeket nyújtó végzős diákokat, az iskolának komoly segítséget nyújtó szülőket, illetve Vad Márta jutalomban részesítette az iskola előző igazgatóját, Tóth Mártát is. Az ünnepség néhány adys diák műsorával zárult.

Pap István