Elballagtak az Ady líceum tizenkettedikesei

Elballagtak az Ady líceum tizenkettedikesei
Szombat délben elballagott a nagyváradi Ady Endre Líceum hat végzős tizenkettedikes osztálya is. Az ünnepséget a hagyományoknak megfelelően az iskola udvarán tartották.

A több évtizedes hagyományoknak megfelelően a végzős osztályok a Gaudeamust énekelve előbb végigvonultak az iskola folyosóin, mielőtt a kisebb diákok alkotta sorfalak közt haladva megérkeztek volna az udvarra, ahol helyet foglaltak a kihelyezett székeken. Az utolsó kicsengetés ezúttal a XII. A-nak (filológia, osztályfőnök Demeter Emőke/Apáti Tímea), a XII. B-nek (filológia, osztályfőnök Csepregi Imola), a XII. C-nek (matematikai-informatika-intenzív angol, osztályfőnök Závodszky Tamás), a XII. D-nek (matematikai-informatika-intenzív angol, osztályfőnök Kozma Éva), a XII. E-nek (természettudományok- intenzív angol, osztályfőnök Takács Tünde) és a XII. F-nek (természettudományok, osztályfőnök Puskás Ágnes) szólt.

Az ilyen fajta ünnepségeken megszokott beszédek többsége formabontóra és frappánsra sikeredett, ami azért is üdvözlendő volt, mert a nyári napsütésben a hosszú felszólalások különösen nem arattak volna nagy sikert. Ügyesen állította össze mondandóját Vad Márta igazgatónő, aki ötletesen csupán felsorolt néhány olyan jellemző kulcsszót, melyek meghatározók voltak az érettségi előtt állók életének eddigi 18 évében mielőtt azzal bocsátotta volna útjukra őket a felnőtt életbe, hogy természetesen az alma materük mindig visszavárja őket.

Derzsi Ákos RMDSZ-es szenátor azt mondta: ebben a felgyorsult időben csak remélni tudja azt, hogy ez a nap több lesz mindenki számára, mint egy egyszerű Facebook-bejegyzés. Megjegyezte: egy generáció sem tudja, hogy mi vár rá, és senkinek sincs borítékolva a siker, de bármilyen világban is élünk, és bármilyen körülmények közt is vagyunk, fontosak kell legyenek számunkra az olyan örök érvényű fogalmak, mint a felelősségtudat, bátorság, méltóság és tisztelet.

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke felidézte, hogy az idén több jelentős évfordulót is ünneplünk: a Szent László-évet, a reformáció 500. évfordulóját és Arany János 200. születésnapját. „Kívánok bátorságot, kitartást, erőt, megtartó szeretetet, meleg otthont és reményteli jövőt mindenkinek, azt, hogy az elkövetkezendő években, évtizedekben maradjon fontos számotokra a szülőföld, az anyanyelv. Ápoljátok, és adják tovább gyermekeiteknek a hagyományainkat, a közös értékeinket, a magyar kultúrát”- fogalmazott.

Okos kígyó

Pék Sándor római katolikus esperes arra hívta fel a figyelmet: a művészek az okosságot, mint erényt könyvvel, tükörrel és kígyóval is ábrázolják. A kígyóról ugyan a keresztény a bűnbeesés jut az eszébe, az ókori ember azonban másként gondolta: az okosság azért párosult attribútumként a kígyóhoz, mert mivel a földön csúszik, s szinte teljes testével a talajt érinti, a realitásérzékkel és a valósággal kapcsolták össze, illetve fejlett érzékszerveivel ez az állat különösen érzékeny a környezete változásaira. „Jézus azt mondta: legyetek tehát okosak mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Nem kell és nem is lehet mindent tudni, de tudni kell reflektálni a világ dolgaira, a realitás talaján állni”- hangsúlyozta.

Vinczéné Pálfi Judit református lelkésznő, a KREK missziói-diakóniai előadótanácsosa úgy vélte: a ballagás megérkezés, emlékezés, erőgyűjtés és ugyanakkor a továbbindulás lehetősége is. Sele Tünde a Bihar Megyei Tanfelügyelőség nevében köszöntötte a jelenlevőket, majd Dézsi Enikő, a szülőbizottság elnöke szólalt fel.

Díjak átadása

A XII-sek nevében Farkas Réka búcsúzott a maradóktól, a XI-es diákok részéről pedig Miheler Dóra vett búcsút a ballagóktól. Az ünnepélyes kulcsátadás Kovács Ferenc és Divin Péter (XII. osztályosok), valamint Guti Zsombor és Szász Fruzsina (XI-sek) között zajlott le. Következett a legkiválóbb tanulók díjazása (az évfolyamelső a négyéves átlag alapján 9,99-cel Kovács Ferenc lett), valamint a reprezentatív szülőbizottságban tevékenykedő szülők munkájának az elismerése. Rövid műsorral szolgáltak Jock Evelin, Wagner Áron, Kovács Csenge és Baranyi-Nagy Tünde diákok.

Ciucur Losonczi Antonius