Elballagtak a Szent László végzősei

Elballagtak a Szent László végzősei
Ünnepi szentmisére gyülekeztek pénteken a nagyváradi Szent László római-katolikus gimnázium végzősei. Böcskei László megyés püspök, majd Zalder Éva igazgató búcsúztatta őket.

 

A Szent László gimnázium három végzős osztályának tanulói ünnepélyesen vonultak be a Bazilikába, ahol Böcskei László megyés püspök szólt hozzájuk. Kihangsúlyozta: van miért hálálkodnunk, különösképp értük, ezekért a fiatalokért, akiket Isten csodálatosan megáldott. Egy új életszakasz kezdődik el számukra – ilyenkor a szülők felteszik maguknak a kérdést, hogy vajon eleget tettek-e, jól és helyesen cselekedtek-e velük kapcsolatban. A nevelők is közel érzik magukhoz a kirepülő fiatalokhoz, az egyház pedig, legyen szó befogadásról vagy búcsúztatásról, ugyanazt az üzenetet közvetíti – s ez az üzenet az ember értékeiről, minden ember értékeiről szól.

Kihívások kereszttüzében

Célba értek a fiatalok, vége az álmodozás idejének, az idő súlyt kap, a tér pedig keskeny lesz, a nagy kihívások kereszttüzét tapasztalják meg. Talán mély és erős benyomást hagyott bennük az eltelt időszak, s most sikerek, kudarcok, arcok elevenednek meg és minden abba az egy szóba sűrűsödik össze, hogy ballagunk…Ballagunk, azaz továbbmegyünk, már a mi utunkon, de közben valamennyien és külön-külön egymást hordozókként is – szülőknek, barátoknak, ismerősöknek mind helyük és szerepük volt eddigi fejlődésükben, ahogy a most ballagó fiatalok is hozzátartoznak mindegyikük kibontakozásához. Hálát adunk a Jóistennek a családunkért, a közösségünkért, melynek tagjaiként hitben, reményben, szeretetben vagyunk jelen…

Átértékelődik

Ezekben a pillanatokban sok minden átértékelődik, másképpen tekintünk egymásra, mintha megtanulnánk még jobban és igazán értékelni egymást. „Felnőtt emberhez méltón a helyes mértékre és értékelésre törekedjetek, legyen erőtök a küzdelemhez és örömötök a útra” – mondta Böcskei László.

A közös imát és könyörgést követően a vajdasági származású fiatal budapesti színésznő, Szemerédi Bernadett énekelte el az Ave Mariát, később pedig Chris Rea Zorán által feldolgozott Repülők című számát.

Szimbolikus mozzanatok következtek: a végzősök átadták a pápai zászlót, az iskola zászlaját, valamint a város zászlóját az őket követő XI. osztályosoknak, ezt követően pedig az Alma Mater kulcsa cserélt gazdát.

„Kiszeretni az értéket”

A későbbiekben Zalder Éva igazgató szólt a szülőkhöz és a diákokhoz. Köszönetet mondott a szülőknek, hogy rájuk bízták gyermekeiket, akik egy tizenkét éves időszak lezárását élik át. Böjte Csaba ferences szerzetes egy idézetével folytatta, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen édes és gyönyörűséges a szeretet útján járni, majd egy másikkal, arról, hogy Isten selejtet nem teremt, és bármely gyerekből ki kell tudni szeretni az értéket.

Ismét Szemerédi Bernadett gyönyörködtette meg a jelenlévőket a Hallelúja című énekkel, majd Zalder Éva minden egyes tizenkettedikest külön szólított, kitérve tanulmányi eredményeire, jó tulajdonságaira, közösségépítő tevékenységeire – az előszólított végzősöknek pedig osztályfőnökeik adták át az oklevelet, valamint az Erdélyi Magyar Ballagók XIX. évkönyvét.

Az ünnepség a diákok zenés-verses összeállításával folytatódott – többek között Ady Endre és Reményik Sándor versek hangzottak el.

Neumann Andrea