Elballagtak a Lorántffy nyolcadikosai

Akt.:
Pénteken elballagtak a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium nyolcadikosai
Pénteken elballagtak a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium nyolcadikosai
Pénteken elballagtak a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium VIII. osztályosai. A diákok a nagyvárad-olaszi református templomban intettek (részben) búcsút iskolájuknak.


A ballagási ünnepséget Szakács Zoltán iskolalelkész igehirdetéssel nyitotta meg, amelynek alapigéjeként Pál apostol Rómabeliekhez írt levelének 13. részének 14. verse szolgált: „Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust”. A lorántffys öltözet, az ünneplő ruha bizonyos tartást kíván, viselésekor vigyázni kell rá, de ugyanilyen felelősséggel járt királyi koronák, lovagi páncélok felöltése is – utalt a lelkipásztor arra a kiállításra, amelyen aznap a Szent Korona mása még megtekinthető volt. Ez a felelősségvállalás pedig olykor feszélyez, az öltözetek akadályoznak a szabad mozgásban, ám meg is védik viselőjét. Azonban nemcsak ezeket kell magunkra ölteni, hanem a Krisztust is, ez a viselet pedig nem olyan jelmez, ami mögé el tudunk bújni. „Merjétek felölteni az igazi Jézus Krisztust!” – szólította meg a jelenlevőket a lelkész. Ennek a „páncélnak” a hordozásához edzeni kell lelkünket, ehhez pedig a ballagó diákok minden feltételt, segítséget megkaptak az iskola falai között.

Műsor a hetedikesektől

A továbbiakban a hetedik osztályosok búcsúztak műsorukkal a végzős diákoktól, majd a ballagók adtak elő verses-zenés összeállítást, amelyben köszönetet mondtak a szülőknek, tanároknak. Kovács Klára osztályfőnök is búcsúzott osztályától, elmondva azt, hogy a végzős diákok az élet egyik olyan állomásához érkeztek, ahol egyben lezárul egy időszak, de egyben új lehetőségek is várnak rájuk. Ehhez kívánt erőt, kitartást, egyben kiemelve azt is, hogy az intézmény kapuja mindig nyitva áll előttük. A megpróbáltatásokban nincsenek egyedül, hiszen ott lesznek szüleik, tanáraik, az egykori iskolájukból kapott útravaló. Az ünnepség során a végzős diákok tanulmányi teljesítményük és a különböző tantárgyversenyeken való szereplésük elismeréseképpen okleveleket, illetve három esetben ösztöndíjat vehettek át. Zsíros Anikó, az iskola igazgatója sok sikert kívánt a vizsgákhoz, a középiskolai helytálláshoz. Szent István király Imre herceghez intézett intelmeiből idézve búcsúzott a ballagóktól: „Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben”.
Végül az iskola zenekara énekekkel kívánt áldást a diákokra, majd az ünnepséget a Himnusz közös eléneklésével zárták.

 
János Piroska