Együttműködik az NMD és a PKE

Együttműködik az NMD és a PKE
A Nagyváradi Magyar Diákszövetség „fejtágításra” hívott mindenkit múlt szombaton a Partiumi Keresztény Egyetem új épületének amfiteátrumába.

A Fejtágító maratonon délelőtt 11 órától éjfél utánig Olaszországból, Magyarországról és Románia különböző pontjairól jött személyek előadásait hallgathatták meg az érdeklődők különböző témakörökben, a művészetektől a migrációkutatásig. A rendezvény a Nagyváradi Magyar Diákszövetség és a Partiumi Keresztény Egyetem partnerségében, az NMD szervezésében valósult meg, az RMDSZ Communitas Alapítvány támogatásával.
Az ünnepélyes megnyitón elhangzott rövid beszédeik után dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora és Kőrösi Kristóf, a Nagyváradi Magyar Diákszövetség elnöke együttműködési megállapodást írtak alá az általuk vezetett két intézmény között. A szerződés értelmében a felek partnerséget kötöttek, melynek általános céljai: a térségben a magyar felsőoktatás népszerűsítése, a nagyváradi magyar diákélet sokrétegűsítése, a helybéli diákélet és magyar nyelvű egyetemi oktatás vonzóbbá tétele, a térségi egyetemi és diákélet versenyben a vezető szerep megszerzése, a magyar értelmiség és fiatal közösség szülőföldön való megtartása.
Az NMD vállalja, hogy közös szakmai konferenciákat kezdeményez, szervez és bonyolít le az egyetemmel; szakmai kutatásokban együttműködik a PKE szakértőivel, oktatóival, valamint igény szerint külön szakmai kutatásokat szervez az egyetem, illetve a diákszövetség keretein belül; igény szerint közös pályázatokban vesz részt az egyetemmel, akár mint pályázó, akár mint partner, melyek segítik a nagyváradi magyar diákéletet. Fiatal kutatókat segítő programokat indít, tehetséggondozó, szociális, szórakoztató és más, a diákszövetség és/vagy az egyetemérdekeltségi körébe tartozó különféle jellegű tevékenységekben vesz részt és vállal szerepet. A társadalom intézményes szereplői és az egyetem közötti kapcsolatban munkálkodik, melynek célja ezen kapcsolatok megerősítése, fejlesztése, ápolása és segítése. Segíti a diákok egyetemi utáni elhelyezkedését, lehetőségei szerint. Igény szerint pályakövetést vállal, és alumni programokat szervez. Szakmai kutatásait az egyetem rendelkezésére bocsátja, mely felhasználhatja az intézmény értékelési vizsgálatakor, akkreditációja meghosszabbításánál. Évente kérésre beszámol az egyetem keretei közt lebonyolított tevékenységeiről.

Vállalja

A Partiumi Keresztény egyetem vállalja, hogy a diákszövetségen belül folytatott szakmai, kutatói-, tudományos-, kulturális-, szervezői tevékenységet gyakornoki tapasztalatként elismeri. Rendelkezésre bocsátja az olyan jellegű információkat, amelyek az NMD előző pontban szereplő tevékenységeihez, közösségszervezéséhez szükségesek. Teret és eszközöket biztosít díjmentesen az előző pontban szereplő tevékenységek kivitelezéséhez, illetve olyan diák- vagy egyetemi programokhoz, melyek segítik az általános céloknál meghatározottakat. Igény és lehetőség szerint a diákszövetség tagjainak kutatói, tudományos munkáit szakmailag koordinálja, és publikációikat szaklektorálja. Lehetőség szerint kérésre pályázatok ügyében segítséget, tanácsadást nyújt.

Ciucur Losonczi Antonius