Együttműködés eredménye: napközi diószegi gyerekeknek

Együttműködés eredménye: napközi diószegi gyerekeknek
Több mint 16 éves gyümölcsöző testvér-települési kapcsolat van Bihardiószeg és Fontenay Le Comte között. A napokban egy 30 fős franciaországi csapat látogatott Diószegre.

A küldöttség tagjaként érkezett a Fontenay-i polgármester illetve két alpolgármester is, amely jelzésértékű Bihardiószeg számára. A 16 év legnagyobb eredményeként adták át ünnepélyes keretek között azt az intézményt, amelyhez egy kéttantermes napköziotthon és egy tanácsterem tartozik. A diószegi kisgyerekek számára két hosszú programú óvodai csoport indul a modern, igényesen berendezett termekben: egy magyar és egy román tagozat. Mados Attila polgármester beszédében kifejtette, hogy a fiatalok sikerének záloga a megfelelő, minőségi oktatás, és ennek az alapjait tették le közös erőfeszítéssel az intézmény felavatásakor. A település vezetősége szívügyének tekinti a helyi oktatási körülmények javítását és elkötelezetten keresi a lehetőségeket ennek megvalósítására. Kormányzati támogatás híján – a lehetőségekhez mérten – helyi forrásból igyekeznek biztosítani a bihardiószegi gyermekeknek a színvonalas tanuláshoz megfelelő körülményeket. Ennek az erőfeszítésnek köszönhetően ebben az évben a központi, négytermes óvodai épület került felújításra.

Gyümölcsöző kapcsolat

Bihardiószeg polgármestere kihangsúlyozta, hogy a diószegiek vendégszerető, dolgos emberek, akik értéket teremtenek és méltó, megbecsült állampolgárai kell legyenek az Európai Uniónak. A Fontenay-jal való testvérség ezt az üzenetet tudja eljuttatni Európának. A francia látogatók az itt töltött idő során megismerkedtek a helyi lakosokkal, a vendégszeretettel, melyet Hugue Fourage polgármester is értékelt. Fontenay polgármestere kifejtette, hogy egy gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak Diószeggel, és ha más gazdasági dimenzióban ugyan, de a roblémák sokszor azonosak a két településen. Victor Hugo szavaival üdvözölte az oktatási intézmény átadását, miszerint „Nyissatok minél több iskolát, és zárhatjátok a börtönöket”. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben előrelépés történik, hogy ez a kapcsolat gazdasági téren is fejlődjék a két település között. A kapcsolat ápolásában jelentős szerepe van a Pro Diosig és Asociatie Amicitie Roumanie egyesületeknek, amelyek nélkül nélkül ez a fontos esemény nem valósulhatott volna meg. Az ünnepséget helyi román és magyar fiatalok néptáncbemutatója zárta.

Fazekas Mónika