Együtt Erdélyért, új egységben!

Akt.:
Együtt Erdélyért, új egységben!
Az erdélyi magyarok hallgattak a magyar történelmi egyházak, civil szervezetek és politikai pártok hívó szavára és részt vettek a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása és a restitúciós bizottság tagjainak börtönbüntetése ellen szervezett tiltakozó erődemonstráción 2012. szeptember elsején, Sepsiszentgyörgyön.

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt Erdély és Partium minden területéről indított különjáratokat a rendezvényre, ugyanakkor jelen volt mindkét szervezet elnöksége is.

Tőkés László EMNT-elnök, a Néppárt védnöke az Igazság Napján mondott beszédét azzal indította, hogy a demonstráció minden résztvevője ősei jogán szólal fel az egyházi, közösségi vagyon védelmében. Véleménye szerint nemcsak huszonkét, hanem immár kilencvenkettő éve ugyanazt teszi az erdélyi magyar közösség: elorozott jogaiért és tulajdonaiért küzd. Ezt alátámasztandó Tőkés László felidézte, hogy több, mint négyezerre rúg azoknak a dokumentumoknak a száma, amit 1989 és 2002 között az ingatlanok és az iskolaügy témájában benyújtottak. Hozzátette: 2002 és 2008 között hét küldöttség járt Európa fővárosaiban hasonló ügyekben.

Az EMNT-elnök egyetértett Pap Gézával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével abban, hogy a Mikó-ügy politikai megrendelésre, titkosszolgálatok közreműködésével született az erdélyi magyarság megfélemlítése érdekében. Ez a módszer a folyamatban lévő belpolitikai válságnak is kísérőjelensége. Erre irányult a Buzău-i bíróság önkényes, magyar- és egyházellenes, jogfosztó ítélete, mely börtönbüntetéssel fenyegeti meg azokat, akik törvényes módon kiállnak az igazság és a jogosság mellett. Tőkés László ördögi praktikának nevezte a megfélemlítés módszerét és arra bíztatta a jelenlévőket, hogy ne hagyják megfélemlíteni magukat.

„Makkai Sándor püspök számára Erdély ügye nem politikai, hanem erkölcsi kérdés. Számunkra is elsősorban erkölcsi kérdés, politikusainknak is az, össze kell fogjunk, és együtt képviseljük a magyar igazságot, a demokrácia és az autonómia értékeit” – hangsúlyozta Tőkés László beszédében, majd hozzátette: „együtt Erdélyért, népünk védelmében és érdekében, új egységben, újrateremtve megbomlott egységünket, az egyházak között, a civil szférában és a politikai életben.”

Tőkés László azzal zárta beszédét: „joggal mondják azt, hogy amíg Romániában ilyen korrupció van, mint amilyen az ingatlanügyek hátterében is, addig ne is álmodjon Románia a schengeni csatlakozásról”. Romániának mindenekelőtt teljesítenie kell az európai csatlakozáskor vállalt kötelezettségeit, és vissza kell szolgáltatnia az egyházak elkobzott vagyonát – hangoztatta az európai parlamenti képviselő.

A házigazdák részéről Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-helyettese és Antal Árpád polgármester köszöntötték a téren, illetve az Erzsébet park hűvösében egybegyűlt tüntetőket. Felhívták a figyelmet arra, hogy az Igazság Napja nem csak a Székely Mikó Kollégiumról, hanem valamennyi jogtalanul elorzott és vissza nem szolgáltatott egyházi- és magántulajdonról szól. Elhangzott: „az erdélyi magyarok inkább lennének lojális, mint rebellis tagjai a román társadalomnak, de elvárják, hogy identitásukat és tulajdonjogukat tiszteletben tartsák”. Két embert meg lehet hurcolni, másfél millió magyart azonban nem lehet börtönbe zárni – mutattak rá az összefogás fontosságára.

A magyar történelmi egyházak képviselői – Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Jakubinyi György, a gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke, Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Fehér Attila evangélikus-lutheránus püspöki tanácsos – felszólalásaik rendjén a romániai restitúciós folyamat akadályoztatásáról, Románia megkérdőjelezhető jogállamiságáról, az erdélyi magyarság megfélemlítéséről beszéltek. Csatlakozva a házigazdák szavaihoz az összefogás fontosságát emelték ki a Székely Mikó Kollégium, illetve minden elorzott közvagyon érdekében.

Az egyházi felszólalókhoz kapcsolódóan Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke azt hangsúlyozta: “Mi ma egy dolgot kérünk: igazságot a Mikónak, Markó Attilának és Marosán Tamásnak. Mi azt kérjük, hogy minden elkobzott vagyont szolgáltassanak vissza a jogos tulajdonosának! Mi igazságot kérünk a történelmi egyházaknak, a magyar közösségünknek és minden egyes embernek!”

Az Igazság Napján a résztvevők egy kiáltványt fogadtak el, amelyben tiltakozásukat fejezték ki a Református Székely Mikó Kollégium és minden egyházi és közösségi tulajdonunk visszaállamosítási kísérletei, és a restitúciós bizottság két tagjának meghurcolása ellen. A kiáltvány ugyanakkor felkéri a diplomáciai közösséget, a nemzetközi intézményeket és az emberjogi szervezeteket, hogy kövessék figyelemmel a romániai visszaszolgáltatási folyamatot.

Sepsiszentgyörgy, 2012. szeptember 1.

Tőkés László EP-képviselő Sajtóirodája