Együtt Bocskai nyomában – Bihardiószegen

Együtt Bocskai nyomában – Bihardiószegen
Bihar megye – A bihardiószegi református egyházközség Asók Istvánról elnevezett kiállítótermében a 455 éve született Bocskai István fejedelem tiszteletére állítottak össze egy tárlatot.

 

 

A kiállítás vasárnap déli megnyitóján, az egykori kántorlak épületében kialakított Asók István teremben, Gellért Gyula bihardiószegi lelkész, az Érmelléki Egyházmegye korábbi esperese köszöntötte a megjelenteket. Megemlítette, hogy dr.Bacsó László polgármester és Petrucz József kultúrigazgató közreműködésével az utóbbi időben több tematikájú kiállítást láthattak a diószegiek. Rendeztek tárlatot a helyi képzőművészek alkotásaiból, aztán a községben egykor katonáskodott gróf.Széchenyi István életéről és munkásságáról (a „legnagyobb magyar” nevét a helyi huszárcsapat is felvette), az Asók-teremben pedig bemutattak már Bocskai adományleveleket, okleveleket – olyan dokumentumokat, melyek úgynevezett jogbiztosító iratokként vagyonhoz vagy kiváltásgokhoz fűződő jogok írásos bizonyítékai.

 

Kiállítás három témakörben

 

A vasárnap megnyitott kiállítás apropója, hogy emlékeztek a 455 éve, 1557. január 1-én született Bocskai István fejedelemre, ugyanakkor az esemény zárása is volt egyben annak a határon átnyúló pályázatnak, melynek részeként az elmúlt nyáron már hatodszor rendeztek vallási-történelmi-művelődési népünnepélyt a Nyúzó völgyben. A kiállítóterem falaira 22 darab 70×50 centiméteres fotó került, melyek az álmosd-diószegi csata „újraélésének” pillanatait örökítették meg. Három asztalon pedig három, kapcsolódó témában rendeztek tárgyi bemutatót. Az elsőn – vallási témában – a Vizsolyi, a Komáromi Csipkés György-, és más régi Bibliákat, protestáns hitvallásokat (II. Helvét Hitvallás, Heidelbergi Káté) lehet látni, hiszen Bocskaira anyaszentegyházát támogató, hitvalló fejedelemként tekinthetünk. A második asztalon – művelődés témában – az említett csataimitáció jeleneteivel megjelentetett naptárakat, az álmosd-diószegi csatatér látványtervét, az eseményre évente készített díszes meghívókat, plakátokat, szórólapokat tették közzé, és az Együtt Bocskai nyomában címmel megjelentetett kiadványt. A harmadik asztalon – történeti témában – Bocskai-korabeli fegyvereket (szablyákat, fokosokat, buzogányokat), csatakürtöket, zászlókat (Bocskai zászlóját, a bihardiószegi hajdúk zászlait) tették közszemlére, illetve bábukra öltöztetve korabeli hajdú- és osztrák katonák ruháit.

 

Állandó kiállítás

 

„Azt szokták mondani, hogy a képek utat találnak, és célba érnek a szívekbe, a lelkekbe, elmékbe, a közösség életébe. Merítsünk erőt mi is ezen képek szemléléséből, hiszen a tárlat több, mint hagyományőrzés: művelődésünk, és történelmünk bástyája”, mondta beszédében Gellért Gyula. Szerinte a kiállítás célja a vallási-művelődési-történeti élmény erősítése, a tárgyi ismeretek továbbadása, a történelem szépsége iránti érzés fejlesztése, a keresztyén és nemzeti öntudatra való nevelés.

A kiállítást már megnyitása napjának délutánján átvitték pár órára Székelyhídra is, e héten csütörtökön és pénteken pedig Nagykágyán lesz látható. Gellért Gyulától megtudtuk: december 22-től, a Magyar Kultúra Napjától kezdődően a 22 kinagyított kép állandó kiállításként lesz megtekintehtő az Asók-teremben.

Rencz Csaba