Egyszerűbb rendszer, nagyobb haszon

Egyszerűbb rendszer, nagyobb haszon
Az RMDSZ politikusai kedden találkoztak Eugen Orlando Teodorovici európai uniós alapokért felelős miniszterrel. Konkrét kérdésekről tárgyaltak.

A tárgyalás részleteiről annak egyik résztvevője, Szabó Ödön parlamenti képviselő számolt be tegnap a sajtónak Nagyváradon. A találkozó aktualitását az adta, hogy az Eugen Teodorovici által vezetett minisztérium előkészíti Romániának az Európai Unióval a 2014–2020 időszakra kötendő együttműködési megállapodását. A találkozón az RMDSZ politikusai számos javaslatot fogalmaztak meg. Ezek közül Szabó Ödön kiemelte azt, hogy szükség van az EU-s projektek esetében a bürokrácia és a közbeszerzési eljárások egyszerűsítésére. Sokkal gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatalra van szükség, és a kifizetések is sokkal gyorsabbak kell legyenek. További javaslat volt az, hogy a kifizetések közvetlenül a pályázókhoz jussanak, ne kelljen a pénzt mindenféle közvetítő intézményhez átutalni, míg végül eljut a pályázóhoz. Ugyanakkor az is fontos, hogy ne csak a pályázó, hanem az állam is tegyen eleget kötelezettségeinek, vagyis az állam is fizesse ki a megállapított határidőig a pályázatok ráeső részét. Az RMDSZ javasolta, hogy az állam vállaljon banki garanciát a pályázók projektjeire. Ez különösen az állami intézmények által megnyert projektek esetében lenne hasznos, hiszen az állami garancia lehetőséget biztosítana számukra arra, hogy további pályázatokat dolgozzanak ki és nyújtsanak be, nem lenne lekötve a pénzük a már megnyert projekt megvalósítására. A garancia azt jelentené, hogy az állam kifizetné az illető intézmény költségét a projektből, mely összeget a pályázó megtérítene az államnak. Szabó Ödön elmondta, hogy hasonló mechanizmust a privát szektor esetében is hasznos lenne kidolgozni.

Ésszerűbb szabályokat

További javaslat volt kisvárosok számára külön pályázati források kialakítása, hiszen ha ugyanabban a struktúrában, ugyanazokra a forrásokra pályáznak, mint a nagyvárosok, gyakorlatilag esélyük sincs nyerni a pályázataikkal. Szabó Ödön kiemelte, hogy megalakultak a helyi önkormányzatokat is magukba tömörítő helyi leadercsoportok, melyek szintén pályázhatnak majd uniós forrásokra. Az RMDSZ javasolta, hogy a leadercsoportok keretében ne csak falvak, hanem városok is pályázhassanak. Javasolták, hogy a Szektoriális Operatív Program (POR) hét prioritási tengelyét csökkentsék négyre, mert ezáltal könnyebb lenne átcsoportosítani a forrásokat azokra a prioritásokra, melyekre jelentősen több pályázat érkezik. Szabó elmondta, hogy a POR környezetvédelmi prioritási tengelyében még maradtak fel nem használt források, ezeket a pénzeket át kellene csoportosítani azoknak a projekteknek a befejezésére, amelyek 70–80 százalékban már elkészültek. Mintegy százhúsz ilyen projektről van szó, amelyeket ezáltal jövőre be lehetne fejezni, és így nem fenyegetne a forráselvonási kockázat, ami azt jelenti, hogy ha egy projektet egy maghatározott határidőre nem fejeznek be teljesen, az Unió attól a projekttől visszavonja a már megítélt támogatást. Egy nagyszabású terv a mezőgazdasági kataszter elvégzésére vonatkozik, melyre 500 millió eurót irányoznak majd elő, tudatta Szabó, aki hozzátette, hogy Teodorovici miniszter elfogadta az RMDSZ javaslatait. Az együttműködési keretegyezményt jövőre írja alá Románia az Európai Unióval, és mint Szabó Ödön elmondta, a felsorolt javaslatok elfogadása jobbára a román kormánytól függ.

Pap István