Egyszer van bérmálás, de egy életre szól

Egyszer van bérmálás, de egy életre szól
Vasárnap délben Éradonyban 18, délután Értarcsán 14 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Böcskei László megyés püspök. Utóbbi településen ez volt az első bérmálási alkalom.

A lexikonok szerint 1786-ban épült Éradony római katolikus temploma, és látszik méretein, az akkori építők nem úgy gondolkodtak távlatokban, hogy a XXI. század elejére 700 fő körüli lesz a lakosság, és annak is nagyobb része református lesz, a katolikusokat pedig beszolgáló lelkész fogja pásztorolni – szentmiséket minden vasárnap délben tart Mihály Balázs érkeserűi plébános. A Szentháromság tiszteletére felszentelt templom jelenleg renoválás alatt van – ennek részleteire visszatérünk később. A vasárnap délelőtti ünnepi szentmisén is előbb Mihály Balázs köszöntötte a megjelenteket, majd Böcskei László megyés püspököt üdvözölte Kerezsi Attila egyháztanácsos, a bérmálkozók szüleinek nevében Kuji Ibolya, a bérmaszülők nevében Kiss Irén. A köszöntések fogadásaként a hivatalos minőségében először a faluban járó Böcskei László arról beszélt, hogy a bérmálás nem csak a bérmálkozók, de az egyházközség valamennyi tagjának ünnep, amikor hitben megerősödve meríthetünk erőt a mindennapok feladataihoz. Ezután el is kezdődött a bérmálás szertartása azzal, hogy a kántori feladatot is ellátó Mihály Balázs bemutatta a bérmálkozókat a püspöknek, tanúsítva, hogy azok megfelelő oktatásban részesültek, és méltóak a szentség felvételére.

Hitben megerősödve

Prédikációjában a püspök egyebek mellett arról beszélt, hogy a bérmálás egyszeri alkalom az életben, de egy egész életre szól. Ugyanaz a Szentlélek költözik ilyenkor a fiatalok szívébe, ami egykoron a tanítványokéba, hogy bátorságot és megerősítést adjon a hitben, a fiatalok feladata pedig, hogy olyan értékes emberekké váljanak, kikre számíthat és büszke lehet anyaszentegyházuk. A bérmálkozók ezután megújították keresztségi fogadalmukat, majd megtörtént a bérmálás. A szentmise végén Mihály Balázs mondott köszönetet a püspöki szolgálatért, illetve mindenki segítségéért, aki hozzájárult az ünnepség lebonyolításához. Délután már Értarcsán került sor hasonló ünnepségre, a Petri út 217. szám alatti kápolnában. Amint a püspököt üdvözlő beszédében Madarász Klára, a helyi római katolikus közösség gondnoka elmondta, Értarcsán 1956. szeptember 16-án volt először szentmise, a hívek pedig a püspökség támogatásával vették meg azt a házat, melynek helyiségeit összenyitva alakították ki a kápolnát, melyet 1995 december 10-én szentelt fel Tempfli József korábbi megyés püspök. Jelenleg az egyházközséget 79 fő alkotja, közülük 53 a felnőtt. Az elmúlt vasárnapi volt az első bérmálási alkalom a kápolnában, a tarcsaiak korábban az Adonyban tartott bérmálásokhoz csatlakoztak.

Nagykorúsítás szentsége

A püspököt köszöntötte még a bérmálkozók nevében Szilágyi Emőke, a bérmálkozók szüleinek nevében Szilágyi Mónika, és a bérmaszülők nevében Bogdán Gyula. A köszöntésre válaszolva Böcskei László kifejtette: a püspöknek feladata az egyházközségek látogatása, hogy erősítse a híveket hitükben – ez igaz természetesen az olyan kicsi közösségekre is, mint az értarcsai, mely olyan, mint egy család, de így is fontos része az egyháznak. Prédikációjában a püspök még hozzátette, hogy a bérmálást a nagykorúsítás szentségének is szokás nevezni, aminek felvétele után a fiatalok már felelős egyháztagok, de a felelősség hordozásában nincsenek soha egyedül, hiszen a Szentlélek befogadása jelenti Isten állandó jelenlétét életükben. A bérmálás szertartása a korábban már említettek szerint zajlott (bemutatás, hitvallás, a szent krizma kiszolgáltatása), majd Mihály Balázs – aki a tarcsai római katolikusok pásztorolója is, minden vasárnap kora délután tartva szentmisét – már nem csak a püspöknek, de a környező települések lelkészeinek is köszönetet mondhatott a szolgálatért. A szentmise végén – akárcsak Adonyban – Tarcsán is elkészült a csoportkép.

Rencz Csaba

Címkék: ,