Egységesített félévi dolgozatírás

Egységesített félévi dolgozatírás
Pénteken kezdődik az egységesített félévi dolgozatírás, a téli szünet előtt a VII. és VIII. osztályosok három, illetve négy félévit írnak, a képességfelmérő vizsgához hasonló körülmények között.

A dolgozatírás részleteiről Ákos Zoltán megyei főtanfelügyelő-helyettes tájékoztatta lapunkat. Megtudtuk: Bihar megyében összesen 12.401 tanulót, vagyis 6306 VII. osztályos és 6095 VIII. osztályos diákot érint az új vizsgarendszer, közülük 2428 magyar nyelven végzi tanulmányait. A tételeket a megye 29 kommunikációs iskolai központja az internetről veszi le a vizsga napján, majd sokszorosítja, és eljuttatja a hozzá tartozó iskolákba. A diákoknak már nem kell vizsgaközpontokban írniuk, mindenki a saját iskolájában, külön a vizsga idejére elrendezett termekben dolgozza majd ki a tételeket. Helyüket el kell foglalniuk 11.30-ig, a tételeket 12 órakor kapják meg, és két óra áll rendelkezésükre, hogy kidolgozzák azokat. A dolgozatírás napjain az iskolák speciális órarenddel működnek, amit a tanintézmény vezetősége határoz meg. A rövidített program célja, hogy a dolgozatírás idejére csendet és a vizsgához megfelelő körülményeket biztosítsanak. A dolgozatokat megyei szinten 17 javítóközpontban értékelik, majd a diákok és a felkészítő tanárok megnézhetik és elemezhetik a kijavított munkákat. A vizsgákon nem láthat el felügyelői szerepet a szaktanár, de a dolgozatok kiértékelése után kézhez kapja a kijavított munkákat, amelyeket a tanulókkal közösen az osztályban kiértékel. A dolgozatokat nem szabad ugyanabban a tanintézményben javítani, ahol íródtak.

Pénteken, november 30-án anyanyelvből vizsgáznak a tanulók. Ezt december 5-én a matematika vizsga követi, majd december 11-én földrajzból vagy történelemből vizsgáznak, csak a VIII. osztályosok. Az utolsó dolgozatot, román nyelvből, december 14-én írják. Az értékeléseket követően az elégedetlen diákoknak lehetőségük van a kapott jegy ellen fellebbezést benyújtani, január 11-ig. Aki különböző okok miatt nem tudott a fent említett időszakokban jelen lenni, egy speciális pótszesszióban írhatja meg a dolgozatokat. Február 12-én matematikából, február 15-én anyanyelvből, február 20-án román nyelvből vizsgázhatnak a lemaradottak. Február 22-én csak a VIII. osztályosok vizsgáznak történelemből vagy földrajzból. Óvást benyújtani február 29-ig lehet. A dolgozatot két tanár javítja. Az általuk adott jegyeket összeadják, majd elosztják kettővel, így kapják meg a végeredményt. Ha a végleges jegy tizedes szám, akkor a vizsgabizottság elnöke 0,50 pont alatt lefele, 0,50 pont felett pedig felfelé kerekít. A naplóba a kerekített jegy kerül be. A felvételi jegy 50%-ban a dolgozatokra kapott jegyekből, 50%-ban pedig az V.-VIII. osztályos médiák átlagából áll. Ha egy diák a dolgozatára nem kap átmenő jegyet, de a tanévet átmenő médiával zárja az adott tantárgyból, akkor felvételizhet IX. osztályba minden gond nélkül.

Nagy Anikó