Egységesül a Magyar Református Egyház

Történelme egyik legfontosabb
pillanatára készül a magyar
reformátusság május 22-én
Debrecenben. A Magyar Református Egyház
Alkotmányozó ülésén
egységesülni fognak a magyar református
egyházak.


Egyszerre kondul meg a
Kárpát-medence összes
református templomának
harangja, amikor egységesülnek a
történelmi határok
megváltoztatása miatt
szétszakított
Erdély,
Kárpátalja, Felvidék,
Délvidék és az anyaország
reformátusai. 2009 május 22-én,
pénteken az Alkotmányozó Zsinat
Debrecenben ül össze, hogy elfogadja az
egységes Magyar Református 
Egyház Alkotmányát. Bölcskei
Gusztáv, a Magyarországi
Református Egyház
Zsinatának
lelkészi elnöke a
követközőképpen indokolta az
egységesülés
szükségességét:


„A 2004. december 5-i népszavazás
után elhatároztuk: ha már ez a
gyalázat bekövetkezett, legalább a
magyar református egyház
egyesüljön. 2005-ben kimondtuk, hogy aki a
magyar református egyházhoz
tartozónak vallja magát, éljen
bárhol a világban, és legyen
magyar vagy más anyanyelvű, az tagja
közösségünknek.” Az
Alkotmányozó Zsinat kidolgozza majd a
Magyar Református Egyház saját
alkotmányát is. Pap
Géza
erdélyi református
püspök hangsúlyozta, hogy az
egyesítés szimbolikus cselekedet.


„Amit Trianon
szétszakított, azt református
szinten sikerül valamilyen formában
helyrehoznunk, és kimondhatjuk azt, amit eddig
nagyon sokan titkoltak: a
Kárpát-medencében egyetlen,
egységes refotmátus egyház
van.”