Egységes stratégia van, csak végre kell hajtani

Egységes stratégia van, csak végre kell hajtani
Dr. Szili Katalin, a Kárpát–medencei Magyar Képviselők Fórumának alapító elnöke, a magyar Országgyűlés volt elnöke a magyar–magyar párbeszéd eddigi eredményeiről és lehetőségeiről nyilatkozott lapunknak. A magyarországi politikus a Jakabffy Elemér Napok rendezvénysorozat keretében tartott előadást Szatmárnémetiben.

Az utóbbi húsz év során a KMKF érte el a legtöbb eredményt a magyar–magyar párbeszéd során. Mi ennek az oka?

— Hat évvel ezelőtt, amikor létrejött a Kárpát–medencei Magyar Képviselők Fóruma, amit én magyar–magyar parlamenti párbeszédnek neveztem el, melynek a rövidítése: mama–papa, úgy gondoltam, hogy a 2004. december 5–i népszavazási traumát követően nekem politikusként és a nemzetem iránti elkötelezettségből, akkori házelnökként, kötelességem valami olyan formát találni, ahol a különböző nemzetrészek és az anyaország között biztosított a párbeszéd. A parlamenti elnöki tisztségem miatt kézenfekvő volt, hogy egyébként Európában vagy a világban más nemzetekhez hasonlóan, egy olyan párbeszédet alakítsunk ki, ahol a részvételt és a legitimitást a magyarként a különböző szomszédos országokban megválasztott képviselőknek a részvétele jelentse. A magyar parlamenti pártok képviselőit is figyelembe véve, nyolcvan–kilencven ember ült mindig egy asztal körül, és találtunk mindig olyan témát, tematikát, melynek megvitatásakor egyetlen cél vezérelt, egy mindenki által mindig hiányolt nemzetpolitika, ami mindenki által elfogadott és támogatott. Ezért köszönöm most, hogy lehetőségem van egy kis számvetést készíteni.

Erős alapok

— Mennyiben valósult meg ez az álom?

— Elvileg tökéletesen. Azért vagyok erre büszke, mert az öt–hat év termése alapján tizenkét olyan stratégiai anyagot sikerült az asztalra tennünk, amit a fórum plenáris ülése teljes konszenzussal fogadott el. Itt említhetem a nemzeti együttműködés stratégiájától a szórványstratégiáig, valamint a határ menti térségek gazdasági fejlesztésétől a kulturális stratégiáig mindazokat a stratégiai elemeket, amire azt mondhatjuk, hogy együttesen alkotja azt, amit mi közös nemzetpolitikának tekintünk. Én úgy érzem, hogy ebben az időszakban tényleg olyan alapokat tettünk le, ami nem csak a végrehajtásban, hanem olyan kérdéseknek a napirenden tartásában is, mint az autonómia, a kisebbségek kérdése, de más jelentős stratégiai és koncepcionális anyagot, amelyek jövőképnek tekinthetők. Viccesen mondom: ezt ma már csak végre kell hajtani, de nyilvánvaló, hogy a teljes konszenzus biztosítja ennek a stratégiának a jövőjét és a kontinuitását is, hiszen önmagában a Kárpát–medencei Magyar Képviselők Fórumát a mostani parlament is megtartotta. A fórum felépítése, munkacsoportjai, szakmai csoportjai lehetővé teszik azt is, hogy bevonjuk azokat az értelmiségi köröket, akikkel szakkérdésekben is lehet jövőképet alkotni.

Nyugvóponton a vitás kérdések

— Kormányváltás után milyen a folytatás?

— Én azt hiszem, hogy az elmúlt egy évben — az új kormányzás idején — sikerült néhány kérdésben nyugvópontra helyezni a vitás kérdéseket. Ilyen az állampolgárság kérdése, ami sebet ejtett a nemzet testén. Én azt gondolom, hogy a szimbolikus téren túl, minden olyan kérdést helyére kell tenni, ami eddig a nemzetet megosztotta. Számomra a legfontosabb kérdés, hogy olyan témákat és megoldásokat találjunk, ami nem a nemzet további megosztására törekszik, hanem az együttműködésre, az összefogásra és az együttgondolkodásra. Valljuk be, hogy Romániában a jövő évi választásokon mindannyiunk érdeke, hogy a lehető legjobb eredmény szülessen a magyarság számára, hiszen ez a kulcsa annak, hogy a magyar közösségek létét meghatározó kérdéseket napirenden lehessen tartani.

— A kisebbségben élő határon túli magyarok számára jót tesz a pluralizmus?

— Egy demokráciában szükségszerű az, hogy működjön a pluralizmus. Számomra nem ez a kérdés, hanem az, hogy a rendkívül vagy a nagyon pluralizált közösség egy–egy sorsdöntő pillanatban, amikor az egész magyar közösség jövőjéről kell dönteni, tud–e összefogni.

Elek György

Címkék: