Egységes dolgozatok

Szatmár megye – Hamarosan kezdetét veszi a félévi dolgozatok sorozata a VII. és VIII. osztályosok számára, melyen 2333 magyar tagozatos diák vesz részt.

November 30–án, péneken, veszi kezdetét az egységes félévi dolgozatok sorozata a VII. és VIII. osztályos diákok számára az anyanyelv vizsgával — magyar és német nyelv. Több előrelépés is van etéren, hogy minél kevésbé legyen stresszes a tanulók számára a dolgozatok megírása, többek között az is, hogy mindenki a saját iskolájában írja meg az egységes féléviket. Emellett újnak számít, hogy a vizsgákat követően a jegyeikkel elégedetlen diákok óvásokat nyújthatnak majd be. A tanfelügyelőség adatai szerint Szatmár megyében 103 iskolában írják meg egységes félévi dolgozataikat a diákok és 12 javítóközpontban javítják ki azokat — 3 nap alatt. Összesen 8372 diák írja majd meg ezen dolgozatokat, közülük magyar tagozaton 1171 VII. osztályos diák, valamint 1162 VIII. osztályos tanuló. December 5–én a matematika–, december 11–én a történelem és föltdrajz– — a VIII. osztályos diákok számára, és választás szerint —, december 14–én pedig a román nyelv és irodalom dolgozatra kerül sor.