Egyre többen bekapcsolódtak

Egyre többen bekapcsolódtak
Nagyvárad- December 24-én délután Böcskei László megyés püspök a várad-szőllősi Szent Márton Idősek Otthona kápolnájában mutatott be ünnepi szentmisét az intézet lakói és alkalmazottai számára.

 

Az elmúlt évek hagyományát folytatva, december 24-én délután Exc. Böcskei László megyés püspök az idén is ünnepi szentmisét mutatott be a várad-szőllősi Szent Márton Idősek Otthona kápolnájában, nagy örömöt szerezve ezáltal az intézet lakói és alkalmazottai számára.

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációja kezdetén a főpásztor egy friss internetes hír részleteit ismertette a jelenlevőkkel, mely szerint a sümegi ferences kegytemplom hívei különleges karácsonyi előkészületképpen egy olyan betlehemes kompozíciót állítottak össze, mely arra az élő szentképre emlékeztet, amit 1223-ban Szent Ferenc alakított ki a greccio-i barlangban azért, hogy megtapasztalja a Jézus születésekor levő körülményeket. Gondosan mindent elhelyezett, és élő személyek testesítették meg azokat a szereplőket, akik jelen voltak Krisztus Urunk születésénél. Ezt utánozva, a sümegiek szobrokat állítottak ki, friss búzát és növényeket helyeztek ki, és mindenki vitt magával valamilyen ajándékot: az eseményt ábrázoló szobrot, szaloncukrot, vagy „színes papírba csomagolt ígéreteket”.

Egyre többen

A megyés püspök azt emelte ki: ez a történet az összefogásra buzdít, annak jelentőségét domborítja ki, hogy egy közösség megpróbálta élővé tenni a jászlat, hiszen karácsony ünnepe valóban a jászolépítés ideje, amikor mindenki komolyan gondolja azt, hogy Isten ezen az éjszakán meglátogat minket, örömöt és reményt hozva a szívünkbe. Ugyanakkor figyelemre méltó tény, hogy egyre többen, egyre nagyobb hittel és szeretettel kapcsolódtak be a betlehemes megépítésébe, illetve megtekintésébe, felismerve azt, hogy Isten személyes üzenetet fogalmaz meg mindenki számára, melyet kellő tisztelettel kell fogadnunk. Karácsony ugyanis a hit talaján bontakozik ki, és ilyenkor a jászolban fekvő kisded a szeretetet várja el tőlünk, mert Isten maga a szeretet. Leereszkedett hozzánk, és s innen ered a lélek békéje, származik a reménység és a bizalom, ez az öröm forrása, nekünk pedig küldetésünk, hogy ezt az örömhírt másoknak is elvigyük.

A mise után Exc. Böcskei László az ágyban fekvő betegeket is meglátogatta, mindenkihez volt néhány kedves szava.

Ciucur Losonczi Antonius