Egyre kevesebb támogatás

Szatmár megye – Idén jóval
kisebb pénzösszegből kell hogy
gazdálkodjon a megyei
tanfelügyelőség. A 2009/2010–es
tanévben kevesebb új tankönyv jut a
diákoknak, mint az elmúlt iskolai
évben.


A szűkös költségvetés
miatt idén csak 20 tankönyvkiadóval
vette fel a kapcsolatot a megyei
tanfelügyelőség. A szaktárca
ugyanis 33 százalékkal csökkentette
a megyénknek kiutalt
tankönyvvásárlási
támogatást —
tájékoztatott Cziprok
András
, menedzsmentért
felelős szaktanfelügyelő. Idén
188 ezer lej finanszírozást kapott a
megyei tanfelügyelőség a
tankönyvek beszerzésére, így
a 2009/2010–es tanévben kevesebben kapnak
új könyveket. A szaktanfelügyelő
elmondta, eddig 16 kiadóval kötött
szerződést a megyei
tanfelügyelőség, négyen
még nem jeleztek vissza. Amellett, hogy
ősszel minden első osztályt kezdő
diák számára biztosítanak
új tankönyvet, idén a IX.
osztályt kezdő tanulók is nagyobb
arányban kapnak könyveket.
Sajnos, nem tudunk minden,
középiskolát kezdő
tanulónak tankönyvet
biztosítani
” — folytatta
Cziprok. Valószínűleg, a
nehéz szociális helyzetben levő
családok IV. osztályos gyermekei
előnyt élvezhetnek majd az ingyenes
tankönyvek elosztásakor.  

Csekély
árnövekedés


A szaktanfelügyelő ugyanakkor
elmondta, a könyvek ára csak
kevéssel növekedett. A
könyvszállítmány csak
szeptember elején fog megérkezni a
megyébe, ugyanis későn kapták
meg a minisztériumi támogatást a
tankönyvek
vásárlására.
Ennélfogva csak későn tudták
felvenni a kapcsolatot a kiadókkal, ezért
érkeznek majd a
tanfelügyelőségre a
„szokásosnál”
később a könyvek. Cziprok viszont
ígéri, hogy tanévkezdésig
kiosztanak minden könyvet az iskolák
számára.