„Egymás mellé kell állnunk”

„Egymás mellé kell állnunk”
Köröstarjánba látogatott vasárnap Szabó Ödön parlamenti képviselőjelölt. A helyi plébánossal is elbeszélgettek a szentmise előtt. Megannyi fontos társadalmi és egyházi téma napirendre került, ám az idő szűkössége miatt a település és közösség fejlődési lehetőségeinek megbeszélése került a középpontba.

A további tartalmas eszmecserékben a település lakóival Szabó Ödön kiemelte, az országhatár menti települések lakói sajátságos helyzetben vannak, mert sok esetben az itteni magyar közösség a mai napig érzi az impériumváltások hatását. Napjainkra teljesen átalakult ugyan a közigazgatási rendszer, de mégsem annyira kedvező Bukarest hozzáállása, hogy a sokat emlegetett „légiesített határról” beszélhetnénk, még a Schengeni csatlakozás előtt sem.

Szabó Ödön képviselőnk kiemelte: a valamikori román–magyar közös kormányüléseken született egy olyan megállapodás, hogy megközelítőleg tízkilométerenként létesítsenek határátlépő pontokat. A Magyar–Román Határ Menti Együttműködési Program keretében több helyütt újraépültek az évszázados utak mind a magyar, mind a román oldalon, de mégsem lehet használni azokat határátlépésre, mert Bukarest, a román minisztérium nem hozza meg a megfelelő döntéseket. Oda kell kerülni a döntésekhez és kell változtatni ezen a helyzeten. Szabó Ödön szerint a határ menti települések kapcsokat jelentenek Magyarország és Bihar, illetve Erdély között, nemcsak érzelmi, hanem gazdasági szempontból is.

A magyar közösség érdeke, hogy kihasználja azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek révén építhetik közösségeiket és értékeiket. A jövő tavasszal megnyíló Román–Magyar Határ Menti Együttműködési Program is tartogat forrásokat szinte minden területre. Az egyik beszélgetésben az egészségügyi beruházás fontossága emelkedett ki. Egy személyes élmény kapcsán újból előkerült az onkológiai fejlesztések fontossága. A képviselő elmondta, az első beruházást is az RMDSZ hozta, most az újabb fejlesztést is a határ menti programból az RMDSZ kezdeményezte. A magyar megyei tanács vezetés az, amely az egészségügyi fejlesztést jelölte meg mint prioritást. Számunkra fontos az emberek egészsége, és ez látszik azon is, ahogy például Cseke Attila és Ritli László miniszterek fejlesztették a térséget, amikor alkalmuk volt rá.

Szabó Ödön fegyvertényként kezelte azt is, hogy a nyolcmegyés határ menti régió tanácselnökei, közöttük az élen az RMDSZ-es Pásztor Sándorral, elérték, hogy Bukarest szándékával ellentétben a határ menti pályázatok megítélésében ne kizárólag a több száz kilométerre élő fővárosbeliek akarata érvényesüljön. „Az RMDSZ hathatós közbelépése és érvelése nélkül a román oldalra jutó pénzeket Bukarest osztaná el az itt élő emberek és közösségünk képviselőinek megkérdezése nélkül. Nem nehéz kitalálni, hogy a bukaresti politikusok mire költenék el ezeket a pénzeket és ebből mennyit juttatnának a magyar közösségeknek, egyházaknak” – mondta a képviselő. Köröstarján, határ közeli településként még lehet nyertese az együttműködési programnak.

A beszélgetés során elhangzott, a közéleti képviselet és az egyház kisebbségi helyzetben egymást erősítő társadalmi tényező, de nekünk, romániai magyaroknak el kell ismernünk, hogy a boldogulás érdekében kéz a kézben kell harcolni kisebbségi jogainkért. Mint ahogyan az egyház vállalja nemzedékek egész sorának nevelését egyházi iskoláiban, az RMDSZ-nek mint közösségi képviseletnek az egyház mellé kell állnia, amikor a régmúltat idéző módszerekkel a hatalom igyekszik nyomást gyakorolni az egyházakra, megfélemlíteni azokat most épp a marosvásárhelyi katolikus iskola esetében. Kiderült már sokszor: csak együtt, egymást támogatva érhetünk el eredményeket – mondta a képviselő.

A Bihar megyei RMDSZ Sajtóirodája