Egymás kölcsönös ajándékai ők

Egymás kölcsönös ajándékai ők
Nagyvárad- A Szent Család vasárnapján ünnepi szentmise volt a váradi Székesegyházban. Exc. Böcskei László megyés püspök köszöntötte a jubiláns házaspárokat, és külön áldásban részesítette őket.

Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: Lukács evangélista, amikor Jézus születésének történetét leírta, arra is kitért, hogy a pásztorok megtalálták Máriát, Józsefet és a kisdedet. A karácsony nyolcadjába eső vasárnap a katolikus egyházban a Szent Családnak van szentelve, kiemelendő, hogy Isten elküldte egyszülött fiát nem csak a világba, hanem a családba is, hogy megszentelje, illetve megáldja azt a kapcsolatot, közösséget, szövetséget, melyben egy férfi és egy nő a szíve kapuját kitárja, hogy megvalósulhasson Isten akarata. Isten tehát megáldja az anyai szeretetet, az apai gondoskodást, példát állít elénk, hogy vállaljuk mi is ezt a küldetést, hivatást. A főpásztor a misét a családokért ajánlotta fel, nemcsak a jelenlevőkért, hanem azokért is, akik nehéz körülmények közt élnek, válsággal találják szemben magukat, valamilyen ok miatt arra kényszerülnek, hogy nem lehetnek együtt, az árva gyermekekért és a nagyszülőkért.

A legszebb ajándék

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Elmélkedésében Kovács F. Zsolt atya, a püspökség irodaigazgatója azt emelte ki: karácsony előtt ajándékokat kapunk sok mindenkitől, sok helyen, és talán annak örülünk a leginkább, amit a szeretteinktől kapunk, mert személyesebbek, nem a „zokni vagy sál melegít, hanem az az érzés, mellyel az ajándékozó az ajándékozottat megajándékozza”. A legnagyobb ajándék ugyanis, ha önmagunkat adjuk a másiknak, a házasság pedig, vagyis egy férfi és egy nő egymás melletti elköteleződése egy egész életre, a keresztény szeretet legmagasabb fokának megnyilvánulása, amikor a házaspárok tulajdonképpen egymást ajándékozzák kölcsönösen a másiknak. Biztos hogy vannak náluk szebbek, jobbak, kedvesebbek vagy erősebbek, hiszen nem létezik tökéletes férj vagy feleség, mégis ők egymás számára a legszebbek, legjobbak, legkedvesebbek és legerősebbek, mert egymás iránti szeretetük felülmúl minden hibát, a megbocsátó irgalom valamennyi melléfogást felülír.

Ciucur Losonczi Antonius