Egykori besúgókat lepleztek le a királyhágómelléki reformátusok

Több, az egykori román titkosszolgálattal együttműködő volt teológiai alkalmazott nevét hozták nyilvánosságra a Királyhágómelléki Református Egyházkerület rendes őszi közgyűlésén pénteken. A közgyűlésen részt vett Varga Mihály, a Fidesz alelnöke, aki pártja támogatásáról biztosította Tőkés Lászlót.

A Krasznán tartott egyházkerületi közgyűlés egyik napirendi pontjánál Tőkés László hivatalosan bejelentette: sikerült egy személyt azonosítania egykori besúgói közül, ez pedig nem más, mint Gálfi Zoltán professzor, volt teológiai tanár. Szekusdossziéja vonatkozó iratcsomóját a kezében tartó püspök elmondta, Gálfinak meghatározó szerepe volt 1990 és 2000 között az egyház életében, hiszen a zsinat szürke eminenciásának minősült. ’89 előtt úgy viselkedett, mint a plébános, aki a gyónási titkot használta fel, hiszen Gálfi a diákjairól jelentett – fogalmazott a diákként szintén besúgott Tőkés László, aki 1974-75-ben ifjúsági vezető volt.

 

Elmondta továbbá, hogy 1983-tól a Református Szemle főszerkesztőjeként is tevékenykedett Gálfi Zoltán – mint egy másik dossziéból kiderült, a Securitate tette oda. Most értjük, hogyan lehetett olyan tájékozott a román titkosszolgálat tervezett palotaforradalmunkról, jegyezte meg a püspök, megemlítve, hogy a megnevezett személy Tőkés édesapjáról, valamint Kallós Zoltán néprajzkutatóról is jelentett. Felszólalt Hermán M. János egyházkerületi tanácsos, aki két további teológiai alkalmazottat nevezett meg. Elmondása szerint az ő megfigyelési iratcsomójából Szőcs Endre volt teológiai tanárról és Izsák Vilmos volt teológiai titkárról derült ki egyértelműen, hogy jelentettek róla a Securitatenak. Tőkés László levonta a következtetést: egész másként alakult volna egyházunk története, ha még az elején le tudták volna leplezni a Securitate valamennyi beszervezett emberét.

 

A közgyűlésen felszólaló Varga Mihály előrebocsátotta, inkább karcagi presbiterként van jelen, de ezt nyilván nem lehet elválasztani a Fidesz alelnökeként betöltött pozíciójától. A Fidesz minél több erdélyi magyar képviselőt szeretne látni az európai parlamentben, és ha az itteniek nem kishitűek, és sokan elmennek szavazni, Tőkés Lászlón kívül akár az RMDSZ jelöltjei is bekerülhetnek az Európai Parlamentbe, hangoztatta a politikus. A brüsszeli közös munka is egy fajta nemzetegyesítés lesz, hiszen Tőkés László olyan közéleti személyiség, aki képes arra, hogy hitelesen, megalkuvás nélkül képviselje az erdélyi magyarság érdekeit, és biztos benne, hogy az eddigi konok kitartás fogja jellemezni európai parlamenti munkáját is, adott hangot meggyőződésének a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség alelnöke.

 

A Közgyűlés állásfoglalást fogadott el az EP-választások tárgyában, mely arra buzdítja a híveket, hogy „szavazatukkal keresztyén-nemzeti értékeink és nemzeti érdekeink hiteles európai képviseletét segítsék elő és támogassák”, a népszavazáson pedig legjobb lelkiismeretük szerint szavazzanak. Az egyház „politizálásának” kapcsán kimondja továbbá, hogy „Egyházkerületünk hitbeli és erkölcsi kötelességének tartja az állampolgárok, illetve hívei és nemzeti közösségünk javának és érdekeinek az előremozdítását és képviseletét. Pártpolitikán felül álló módon hivatásának tartja a közjó szolgálatát és közösségi, nemzetpolitikai érdekeink érvényesítésének a támogatását.”