Egyházkerületi nőszövetségi találkozó

Egyházkerületi nőszövetségi találkozó

Közel nyolcszázan gyűltek össze a
Temesváron megrendezett
Királyhágómelléki
Református Nőszövetségek
találkozóján.

Az idei már a tizedik volt a sorban és
két nagyon fontos témája volt: a
temesvári forradalom huszadik
évfordulójára való
emlékezés, és tisztelgés az
ötszáz éve született Kálvin
János munkássága előtt. Mint
minden évben, úgy a szatmári
egyházmegyén kívül a
nagybányai, a nagykárolyi, az
érmelléki, a bihari, az aradi, a
szilágysomlyói, a zilahi és a
temesvári egyházmegyében
működő nőszövetségek
képviseltették magukat, továbbá
meghívottak és érdeklődők is
szép számban. Az házigazda
egyházközség temploma, ahonnan az
1989–es forradalom elindult, egy alig
kétszáz férőhelyes kis
református templom, ide nem fért be mindenki.
Éppen ezért a szervezők a
nagyszabású rendezvény
lebonyolításához egy, a templomhoz
nagyon közel található koncerttermet
találtak a legmegfelelőbbnek. Erről csak
annyit jegyeznék meg, hogy a szervezők az
alkalomhoz illő nagyon szép környezetet
választottak, dicséret érte. Az
igét D. Tőkés László,
EP-képviselő hirdette, majd Bogya Kis
Mária egyházkerületi
nőszövetségi elnök, Fazekas Csaba
esperes, házigazda–lelkipásztor
és Vinczéné Pálfy Judit,
missziói előadó–tanácsos
köszöntötte a résztvevőket. Majd
nagyon érdekes és tanulságos
előadások következtek. A temesvári
Kovács Ildikó, mint az 1989–es
forradalom szemtanúja számolt be a
gyülekezet
megpróbáltatásairól, Csűry
István püspök Kálvin János,
a nagy reformátor családi
életéről beszélt, és
végül de nem utolsósorban a
törökszentmiklósi Csökmey Edit a
Korunk kálvinista magyar asszonya című
elődását hallgattuk meg. Mint a
temesvári nőtestvérektől megtudtuk,
az ott élő reformátusság
már szórványnak számít,
és testvéri odafordulásképp
élték meg azt a feladatot, hogy a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
nőszövetségei éves
találkozójának szervezői ők
lehettek. Kívánom, hogy jövőre is
találkozzunk az egyházkerületben
mukálkodó kedves nőtestvérekkel
békében, erőben és
egészségben.
Tisztelettel:

A nőszövetségi
találkozó szatmárnémeti
résztvevői