Egyházzenei hangverseny Váradon

Egyházzenei hangverseny Váradon
Október 21-én, hétfőn délután a váradi evangélikus-lutheránus templomban egyházzenei koncertet tartottak, melyen a nyolc tagú Collegium canorum Lobaviense énekegyüttes lépett fel.

A szászországi Löbau város énekegyüttese – Kristin Kühne, Angelika Nitzschke, szoprán; Sabine Bublitz, Dorothea Lerch, alt; Christof Singer, Christian Kühne, tenor; Steffen Menzel, Volker Heinrich, basszus – rendkívüli teljesítménnyel ajándékozta meg gyér hallgatóságát. Az énekegyüttes kifejezetten az a cappella stílus előadására specializálódott. A kórus 1999-ben alakult meg Löbau városában, és számos vidéki fellépés után 2003-ban kibővült egy sajátos, négy, és nyolc szólamú kórussá. A kiválasztott művek különböző stílusúak, de mindegyik vallásos jellegű. 2005-től kezdődően a löbaui könyvtárban felfedezett kéziratok alapján idézték fel több ottani szerző – Kadner, Hammerschmidt, Seidemann és Rost – műveit is. Repertoárjukon ezeken kívül szerepel még többek között Schütz, Bach, Mendelssohn-Bartholdy kórusművei is. Változatos műsoruk az istenhit szolgálatában állt. Így a 15, századi névtelen szerzőtől kezdve, a huszadik századig terjed programjuk. Műsorukat a Szentháromság dicséretével kezdték. Felhangzott Melchior Seidemann (meghalt 1659-ben) Erős várunk nekünk a mi Istenünk című, valamint Johannes Matthias Michel (meghalt 1962-ben) Az én Uram az én pásztorom című kórusműve.

Istenhit

Anton Bruckner katolikus szerzőtől elhangzott az Ezt a helyet Isten alkotta című kompozíciója. J.S. Bach egy csodálatos énekkari alkotása hangzott el Énekeljetek az Úrnak új éneket című zsoltár, amelyben kiemelkedő volt a többszólamú Alleluja visszaadása. Ezt követően orgonamuzsika is elhangzott: Nicolas Rost (1592-1622) késő reneszánsz hangszerdarabja. Érdemes volt meghallgatni Josef Swider szomorú énekét, a Mélyből kiáltok uram hozzádat, vagy a Cantus gloriusus Allelujáját. Szintén említésre méltó volt Max Reger (1873-1916) német zeneszerző orgonista és zeneszerző késő romantikus kompozíciója Hiszek egy Istenben. Rudolf Mauersberger (1899-1971) német kóruskarnagy, kántor Mi Atyánkja és Felix Mendelssohn-Bartholdy Ezért angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged című műve is felcsendült. Az amatőr együttes nagy jártasságot mutatott az elhangzott művek előadásakor, a muzikalitás különleges adottságaival teremtette meg a kívánt áhitatot. Gazdag műsorukból csak egy válogatást hallgattunk meg. Váradon kívül fellépnek Szebenben, Medgyesen, Segesváron, Makón és Szegeden. Az énekcímeket németből lefordította a templom lelkipásztora Mátyás Attila. Kár, hogy kevesen hallgatták meg a koncertet.

Tuduka Oszkár

Címkék: ,