Egyházmegyei Kórustalálkozó

Az idén is megrendezték az Egyházmegyei Kórustalálkozót. A szerző felvétele
Az idén is megrendezték az Egyházmegyei Kórustalálkozót. A szerző felvétele
Az egyházzenei élet fellendítése céljából a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az idén is megrendezte az Egyházmegyei Kórustalálkozót.

A megjelenteket Oláh Gabriella kántor, főszervező üdvözölte, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy immár 4. alkalommal gyűltek össze a Krisztus Király ünnepe előtti szombaton annak reményében, hogy a közös éneklésnek, istendicsőítésnek köszönhetően lelkileg feltöltődnek.

Pálos István főesperes-kanonok felidézte, hogy sok lelki élménnyel telt el az Irgalmasság Rendkívüli Szentéve, sok kegyelemben volt részük. Hangsúlyozta azonban: a kegyelmi töltekezés időszakát folytatni kell oly módon, hogy tettekre váltják, amit az elmúlt egy évben magukba gyűjtöttek, hiszen Ferenc pápa szerint is az irgalmasság eszközei kell legyünk, nem elég csupán megtapasztalnunk ezt.

14 kórus

Ezután fellépett az idei találkozóra érkezett 14 olyan egyházi kórus, amelyek állandó jelleggel, heti rendszerességgel ünnepi liturgikus szolgálatot látnak el az egyházmegye templomaiban; egyebek mellett gregorián dallamok, karácsonyi énekek, Ave Maria-szerzemények, zsoltárok csendültek fel.

Közreműködött lélekemelő programmal, nem ebben a sorrendben: a Székesegyház Szent László Énekkara és Gyermekkórusa, a Szent Cecília Felnőtt- és Gyermekkórus, a várad-újvárosi Halmos László kórus, a várad-olaszi Bihari Sándor kórus, a várad-velencei plébánia kórusa, a székelyhídi plébánia kórusa, az érmihályfalvi Jubilate Deo Kórus, a szilágysomlyói Báthory István Kórus, a belényesi plébánia kórusa, a margittai plébánia kórusa, a monospetri Krisztus Király Kórus, a zilahi Rorate Kórus, a baromlaki plébánia kórusa és a bihari plébánia kórusa.

Ciucur Losonczi Antonius