Egyházkerületi vita egy levélváltás körül

Egyházkerületi vita egy levélváltás körül
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) pénteki közgyűlésén állásfoglalásban ítélte el Tőkés László volt püspököt, amiért ő az egyházkerületnek küldött leveleivel nem megengedett módon kíván beleavatkozni az egyház életébe.

A Csűry István jelenlegi, illetve Tőkés László korábbi királyhágómelléki református püspök közötti vita tárgyát egy levélváltás képezi. Tőkés László egy magánlevélnek szánt üzenetet küldött Csűry István püspökhöz, utóbbi azonban, mivel nem látta biztosítottnak az üzenet magánlevél jellegét, nyilvános levélként kezelte azt, illetve válaszolt is rá. Mindkét levél a sajtó nyilvánosságára került. Tőkés László november 26-án, Brüsszelben keltezett levelében Csűry István szemére veti azt, hogy ő, és ezáltal az egyházkerület is túlságosan közel került az RMDSZ-hez valamint a CE-Szövetséghez. „Kérlek, Egyházunkat ne szolgáltasd ki a román hatalommal lepaktált RMDSZ-nek, különösképpen pedig ne rendeld alá a Szabó Ödön fémjelezte bihari bűnszövetkezet garázdálkodásának. Hasonlóképpen ne engedj teret a CE mohó előretörésének, hiszen reájuk nézve Egyházkerületünk szigorú feltételeket állító, törvényes határozatai ma is érvényesek” – áll a levélben. Csűry István november 30-án válaszolt a volt püspöknek, melyben sérelmezte azt, hogy Tőkés László levele két titkárságon keresztül érkezett meg hozzá, vagyis a levéltitok biztosításának elementáris szabályai sem voltak biztosítva. Az RMDSZ és a KREK közötti kapcsolatról így ír levelében Csűry István: „Azt, amit ön és túlképzett tanácsosai veszélyesnek látnak, pusztán annyi, amennyit minden más párt képviselőitől is elvárunk, hogy az erdélyi magyarságunkat támogassák. Biztosan kellemetlen ebben a helyzetben, hogy az RMDSZ parlamenti képviselete alapján jelentős támogatást biztosít minden egyháznak, miközben a többi párt ilyen téren alig látszik. Hangsúlyozom, hogy minden rágalom ellenére, egyházkerületünk kimondottan ilyen téren működik együtt az érdekszervezetünkkel, egyre erősödő megbecsüléssel.” Ezt követően Csűry István levelében jelzi azt, hogy rendezni kívánja a KREK és a CE-szervezet közötti viszonyt. Csűry István a következőképpen zárta Tőkés Lászlóhoz intézett levelét: „Tisztelettel kérem, ha egyházkerületünk javát szolgálni kívánja, engedjen bennünket békén dolgozni, mint ahogy mi sem zavarjuk önt. Békésen várhatja a karácsonyi ünnepeket a Nagyvárad-Olaszi gyülekezet parókiáján, de nyugodjon bele, hogy a püspöki szolgálat már nem az ön kezében van.”

Állásfoglalás

Ilyen előzmények után került sor az egyházkerületi közgyűlésre múlt pénteken. Megjegyzendő, hogy az ülésen mindvégig jelen volt a helyi magyar sajtó, de mielőtt a Tőkés László elleni állásfoglalásra vonatkozó napirendi pont megvitatására került volna sor, Antal János az egyházkerület külügyi előadótanácsosa, illetve Ráksi Lajos, a Partiumi Keresztény Egyetem lelkésze (utóbbi egyébként nem is tagja a közgyűlésnek) egy korábbi közgyűlési határozatra hivatkozva kérték a sajtó kizárását az ülésről. Így a közgyűlésen elhangzottakról, illetve az állásfoglalásról a közgyűlés után Csűry István tájékoztatta a helyi magyar sajtót. Magáról az állásfoglalásról szólva, Csűry István bejelentette: „Felkértük Tőkés Lászlót, hogy fejezze be az ilyen jellegű levelezését. Az állásfoglalás szövegét csak egyházi sajtóban fogjuk közzétenni. Ez egy hosszabb szöveg, melynek lényege, hogy most már ne levelezgessünk, hanem próbáljuk megbeszélni a dolgokat, és próbáljunk meg véget vetni minden ilyen feszültségnek, mert ez nem tett jót a református egyháznak. Az egy gesztus, hogy az állásfoglalást nem jelentetjük meg a világi sajtóban, mert mi nem akarunk ebből kampányt.” A püspök elárulta, hogy időközben két további levelet is kapott Tőkés Lászlótól, az egyikben – mint a püspök elárulta – Tőkés László azt írja, hogy Csűry István levéltitkot sértett, ami miatt akár be is perelhetné őt. „Én visszautasítom azt, hogy magánlevél volt” – szögezte le Csűry István. Arra a kérdésünkre, hogy milyen hatása lesz ennek az állásfoglalásnak, illetve kilátásba helyez-e az állásfoglalás valamilyen szankciót Tőkés László ellen, amennyiben nem tesz eleget az egyházkerület felszólításának, Csűry István ezt válaszolta: „A közgyűlés azt gondolja, hogy lesz hatása az állásfoglalásnak. Aki Tőkés Lászlót ismeri, nagyon jól tudja, hogy ő az ilyen állásfoglalásokban és közleményekben rendkívül szokott hinni. Én hiszem azt, hogy ő egy ilyen állásfoglalás után azt fogja mondani, hogy rendben van, akkor próbáljunk meg új fejezetet nyitni. Az állásfoglalás tulajdonképpen egy felszólítás, hogy ilyen jellegű levelezéstől tartózkodjon. Szankciók meg se fordultak a fejünkben, hiszen a véleményalkotás szabadságát tiszteletben tartjuk, bár mások tartanák ezt tiszteletben velünk szemben.” Arra a kérdésünkre, hogy a közgyűlésen voltak-e, akik védelmükbe vették Tőkés Lászlót, a püspök igennel válaszolt. Elárulta, hogy volt közgyűlési tag, aki úgy vélte, hogy Tőkés László levelében építő szándékkal lépett fel, volt aki nem tartotta helyénvalónak azt, hogy a közgyűlés beleavatkozik két ember levelezésébe, mint ahogy az is elhangzott érvként, hogy magánlevelezésről volt szó, tehát nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe a kérdésben állásfoglalást megfogalmazni. Ez utóbbi kapcsán Csűry István elmondta, hogy éppen Tőkés László adta illetéktelen kezekbe a levelet. „A levél írója mindent meg kellett volna tegyen, hogy a bizalmasság biztosítva legyen. Harmadik levelét is nyitott borítékban kaptam meg, de megemlíthetem azt is, hogy mind a kilenc esperes külön felszólítást kapott arra, hogy kerüljék az állásfoglalás megszövegezését” – árulta el Csüry István, aki végül tájékoztatott arról, hogy a közgyűlés mintegy 65 százalékos többséggel szavazta meg az állásfoglalás elfogadását.

A másik fél szava

Megszólaltattuk az ügyben Demeter Szilárdot, Tőkés László erdélyi irodavezetőjét, aki a következőket nyilatkozta lapunknak az állásfoglalásról, és az ehhez vezető körülményekről: „Ez egy feltehetően obskurus okokból kirobbantott műbalhé, Csűry István püspök úr valamiért most látta elérkezettnek az időt, hogy leszámoljon püspöki elődjével. Az ilyesfajta “apagyilkosságok” nem szokatlanok a politikában – és nem véletlenül nem egyházpolitikát vagy hitéletet mondok –, most az időzítés is visszatetsző: a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének Temesvár 24. évfordulóján talán nem kellene csatlakozni Iliescu elvtárs bábjaihoz a Tőkés László elleni hadjáratban. A többiről érdemben majd csak az állásfoglalás elolvasása után tudok nyilatkozni.”

Pap IstvánA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .