Egyházkerületi határozat

Erdély – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és Esperesi Kollégiuma elküldte szerkesztõségünknek határozati állásfoglalását. Ebbõl idézünk.

(…) Több hasonló kísérlet meghiúsulása nyomán, mély sajnálattal szereztünk tudomást az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által kezdeményezett (az RMDSZ-szel folytatandó – a szerk. megj.) újabb párbeszéd-sorozat kudarcáról. 2007 januárjában az RMDSZ csúcsvezetõsége egyoldalúan megszakította az ígéretesnek tûnõ tanácskozásokat, ezzel együtt durván visszautasítva az EMNT azon javaslatát, hogy a közelgõ európai parlamenti választásokon az erdélyi magyar közösség RMDSZ-pártlista helyett összmagyar nemzeti jelöltlistát állítson. (…) Ennek következtében hat RMDSZ-en kívüli szervezet Tõkés László püspököt, az EMNT elnökét indította egyéni jelöltként az EP-választásokon. (…) viszonylag rövid idõn belül közel 140 ezer támogató aláírás gyûlt össze Tõkés László javára. Ekkor az RMDSZ, – mintha mi sem történt volna – kecsegtetõ ajánlatot tett arra, hogy EP-képviselõjelöltünk mondjon le egyéni jelöltetésérõl, és fogadja el az RMDSZ-lista egyik befutó helyét. (…)


A határozat

“Egyházkerületünk Igazgatótanácsa és Esperesi Kollégiuma mai együttes ülésén megvitatta a kialakult helyzetet, és ezzel kapcsolatban a következõ álláspontra helyezkedett. Az RMDSZ megelõzõ magatartását figyelembe véve, erkölcsi szempontból nemhogy a megegyezést, de még a tárgyalásokat sem tartja indokoltnak. Ennek ellenére elfogadja, hogy nemzeti érdekeink, illetve európai képviseletünk megteremtése megérdemlik a tárgyalások folytatását. Ennek értelmében Egyházkerületünk támogatásáról biztosítja Tõkés László egyéni EP-képviselõjelöltet abban, hogy erdélyi közösségünk érdekeinek megfelelõen, a megkívánt feltételek és biztosítékok teljesülése esetén megegyezzen az RMDSZ-szel a közös jelöltlistában.

(…) Az Igazgatótanács és az Esperesek Kollégiuma a megegyezés elmaradása esetén is egyöntetûen támogatja Tõkés Lászlónak az Európai Parlamentbe való megválasztatását; meggyõzõdése, hogy ebben az esetben a szabad választás demokratikus jogának és a választási esélyegyenlõség elvének kell érvényesülnie, amit ellenséges kampánnyal vagy nemtelen módszerekkel nem szabad megrontani.

Egyházkerületünk az elkezdett párbeszéd folytatását önálló jelöltindítás esetén is szükségesnek tartja, mivel a várhatóan jövõre sorra kerülõ helyhatósági és országos választások megkívánják a lehetõ legteljesebb összefogást.”

 

Letölthető:

Egyházkerületi határozat [.doc – 34KB]

Cselekvési terv [.doc – 41KB]
EMEF [.doc – 28KB]
Támogatáspolitika [.doc – 22KB]
Választási együttműködés [.doc – 25KB]