Egyházkerületi bibliaismereti vetélkedő Szalacson

A nyolc egyházmegyét képviselő versenyzők a szalacsi gyülekezeti ház előtt
A nyolc egyházmegyét képviselő versenyzők a szalacsi gyülekezeti ház előtt
Nemcsak házigazdái voltak a szalacsiak az idei egyházkerületi bibliavetélkedőnek, de csapatuk meg is védte tavalyi elsőségét. Második lett a szilágyperecseni, harmadik a Nagykároly-Kertváros-i csapat.

Tizenegy esztendős múltra tekint vissza a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben az a bibliaismereti vetélkedő, melyen gyülekezeteiket képviselve, 4 fős csapatokba szerveződve, 14 és 19 év közötti fiatalok vesznek részt. A tanügyből ismert tantárgyversennyel ellentétben ezt a megmérettetést nem vallástanárok szervezik, és a gyülekezeti szinten kialakított csapatok felkészítését is szinte kivétel nélkül lelkészek végzik. Minden ősszel az egyházkerület mind a 9 egyházmegyéjében lezajlanak a megyei szintű vetélkedők, az egyházmegyei győztesek jutalma és felelőssége az egyházkerületi tudáspróbán való részvétel. Az egyházkerületi vetélkedő házigazdája szinte minden alkalommal az Érmelléki Református Egyházmegye valamelyik gyülekezete. Ez nem csak egyházmegyénk központi fekvéséből adódik, hanem abból is, hogy a vetélkedő mozgatórugói többnyire érmelléki lelkészek, s a végső győztesek is évről évre ebből az egyházmegyéből kerülnek ki. Mivel 2016-ban, a Nagykágyán lezajlott vetélkedőn Szalacs csapata végzett az első helyen, így idén a címvédés terhe alatt házigazdaként is helyt kellett állni.

Nyolc egyházmegye képviselői

November 18-án szombat reggel a helyi gyülekezeti házban kezdődött az izgalommal várt esemény, Jobb Domokos egyházkerületi ifjúsági előadó áhítatával, és az érszőllősi ifjakból álló Dícs-Ér zenekar Istent magasztaló szolgálatával. Sajnos a temesvári egyházmegye győzteseinek végül, betegség miatt, le kellett mondaniuk a részvételt, de 8 egyházmegye képviselői megérkeztek. Mivel a szalacsi csapat címvédőként alanyi jogon vehetett részt a versenyen, ezért az érmelléki egyházmegyében a második helyen végzett érszőllősi csapat is felsorakozhatott, így alakult ki a 9 csapatos mezőny. A tudáspróba során két fordulóban 20-20 részletekbe menő kérdésre kellett megfelelni, a megadott bibliai részek alapján, s bizony több alkalommal szó szerinti ismeret volt szükséges a helyes válaszhoz. Mire a szalacsi nőszövetség által megterített asztalokhoz ültek a fiatalok, a dolgozatjavító bizottság már meg is állapította a végeredményt, melyet csak ebéd után tudhattak meg a versenyzők. Az érmelléki egyházmegye ifjúsági előadója, Bán Alpár nagykágyai tiszteletes volt, aki a vetélkedő szervezésének és levezénylésének oroszlánrészét vállalta, s így ő volt az aki a kialakult sorrendet dobpergés közepette, az izgalmakat végsőkig fokozva ismertette, s az emléklapokat, értékes könyvjutalmakat átadta.

Címvédés

A maximálisan elérhető 72,5 pontból 70,5-öt megszerezve a házigazdák csapata végzett az élen, de csak egy hajszálon múlott (azaz 0,5 ponton), hogy sikerült a címvédés, hiszen a képzeletbeli dobogó második fokára a szilágyperecseni csapat állhatott kereken 70 ponttal. Bronzérmes a Nagykároly-Kertváros-i gyülekezet csapata lett 66,75 pontot szerezve.

A szalacsi csapat megvédte elsőségét A szalacsi csapat megvédte elsőségét ©

E napnak vesztesei nem voltak, hiszen, ahogy az értékeléskor elhangzott: a mintegy 280 gyülekezetet magába ölelő egyházkerület legjobbjainak megmérettetésén, a kilencedik hely 48,75 pontja mögött is sok munka volt és minden bizonnyal sok, abból fakadó áldás lesz. Áldja meg az Úr, a jubileumi esztendő vetélkedőinek minden versenyzőjét, szervezőjét, asztalt terítő nőszövetségeit, s adjon a következő 500 esztendőben is sok Biblia fölé hajló, s a leírtakat szívébe záró tanítványt.

Szabó Zsolt szalacsi lelkész