Egyházkerületi nőszövetségi találkozó

Egyházkerületi nőszövetségi találkozó
Szatmár megye — Július 19–én, a szatmárhegyi református templomban kerül sor a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek IX. konferenciájára, tudtuk meg Nagy Erika lelkipásztortól.

Július 19–én, a szatmárhegyi református templomban kerül sor a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek IX. konferenciájára, tudtuk meg Nagy Erika lelkipásztortól. A konferencia idei témája a Biblia, mint Isten írott igéje. A tervezett program a következő: 10 órától igét hírdet P. Tóthné Szakács Zita, Országos Nőszövetség alelnöke, Magyarország. 10.40–től köszöntők hangzanak el Bogya Kis Mária, egyházkerületi nőszövetségi elnök, Ft. Tőkés Lászlóné, tiszteletbeli nőszövetségi elnök, Sipos Miklós a Szatmári Egyházmegye esperese részéről, ezt követően D. Dr. Hegedűs Lóránd nyugalmazott püspök tart előadást A Biblia Isten kijelentése címmel. 12 órától szünet, majd Mit jelent nekem Isten ígéje? témában asszonyok bizonyságtétele következik. A nap második felében a magyarországi, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki meghívottak üdvözlik a kerületi találkozó résztvevői. A konferencia úrvacsoraosztással zárul, úrvacsorai ágendát mond Nagy Erika, sárközújlaki lelkipásztor, Szatmári Egyházmegyei Nőszövetségi elnök.