Egyházkerületi bibliavetélkedő volt Magyarkécen

Egyházkerületi bibliavetélkedő volt Magyarkécen
Bihar megye – Ebben az évben az Érmelléki Református Egyházmegye szervezésében rendezték meg Magyarkécen a Királyhágómelléki Református Egyházkerület bibliaismereti vetélkedőjét.

Az egyházkerület 9 egyházmegyéjéből 8 képviseltette magát. Az idei téma Pál apostol élete volt az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv alapján. A vetélkedő igehirdetéssel kezdődött, Csűry István egyházkerületi főjegyző a 2Kir 20, 8-11 alapján szólt a fiatalokhoz. Isten gyógyító kegyelmét tapasztalhatta meg Ezékiás király, ahogyan mi is bizalommal fordulhatunk az Atyához mindenkor segítségért – hangzott az igehirdetés.

Több, mint 50 feladat

Mike Pál, a magyarkéci gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a megjelent ifjakat, ezt követte a versenyben résztvevő csoportok rövid bemutatkozása: a hosszúmezői (nagybányai egyházmegye), a szatmárnémeti – kültelki (szatmári eme), a tasnádszarvadi (nagykárolyi eme), az egrespataki (zilahi eme), a szilágysomlyói (szilágysomlyói eme), a magyarkéci (érmelléki eme), a jákóhodosi (bihari eme), és az ágyai (aradi eme) fiatalok. A zsűri tagjainak (Csűry István püspökhelyettes, a zsűri elnöke, Lucza István, Szőnyi Levente, Illyés Tamás, Kulcsár Árpád lelkészek) bemutatása után kezdődött a versengés. Több mint 50 kérdés, keresztrejtvény, naplóírás adta a verseny gerincét. Az ebéd után sorra kerülő eredményhirdetés szerint a győztes csapat a magyarkéci lett, a második helyen a jákóhodosiak, a harmadik helyen az ágyai fiatalok végeztek. Az első három helyezett csapat a zsűri elnökétől vehette át jutalmát, bibliákat, hitépítő keresztyén irodalmat. Emléklapot, kitűzőt minden résztvevő kapott.

Tálentum – koncert is volt

A zsűri elnöke dicsérettel méltatta a részvevő fiatalok buzgalmát, amivel a könnyűnek nem nevezhető anyagot elsajátították, és vállalták a próbákat. Megköszönte a szervezők munkáját, a friss Pro Eklézia – díjas magyarkéci gyülekezet tagjainak a vendéglátást, a további szolgálatra buzdítva. Lucza István egyházkerületi ifjúsági szakelőadó reményét fejezte ki a jövőre nézve, hogy a bibliaismereti vetélkedők továbbra is az Érmelléki egyházmegye szervezésében kerülnek megrendezésre, betagolódva ezzel a Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ) munkatervébe, amely szerint az egyházkerület minden egyházmegyéje szolgál az ifjúság nevelésére, együttlétére alkalmas programokkal. Az eredményhirdetést követően az idő közben megérkező, sokak által már jól ismert Talentum együttes koncertjére került sor. A zenekar nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében, olyannyira, hogy a dalokat kórusban énekelték együtt az előadókkal.

 

Kulcsár Árpád értarcsai lelkipásztor