Egyházi könyvritkaságok az érmihályfalvi múzeumban

Egyházi könyvritkaságok az érmihályfalvi múzeumban

Bihar megye – Húsz darab,
többségében a XIX.
századból való egyházi
kiadvánnyal gazdagodott nemrégiban az
érmihályfalvi városi múzeum.


A húsz darab római katolikus
egyházi kiadvány a helyi lakos
Toroczkai L. Károly amatőr
régész,
természetbúvár
adományaként került a múzeum
tulajdonába, tudtuk meg Zima
Carmen
muzeológustól, az
intézmény vezetőjétől.
Az önzetlen adományozó
családi kötelékei
révén jutott a könyvekhez. Ezek
között témájuk szerint
található olyan, mely a római
katolikus káté
értelmezésével,
hitelemzéssel, egyházjoggal, a
miseruhák leírásaival és
történetükkel,
szentbeszédekkel, stb., foglalkozik, de
található három kötetbe
foglalt havi közlöny is.

Várja az
érdeklődőket


A latin és magyar nyelvű könyvek
legrégebbike 1865–ből való, a
muzeográfus pedig a
legértékesebbnek Thomae
Aquinatis
(Aquinói Szent Tamás)
Summa Theologica címűt
munkájának három kötetes
kiadását tartja. Zima Carmen szerint a
könyveket megmutató tárlat
akár iskolások
érdeklődésére is
számot tarthat, például
vallásórák (vallási
hovatartozástól függetlenül)
keretében. A múzeum munkanapokon 8
és 16 óra között van nyitva,
szombaton és vasárnap pedig előzetes
egyeztetés (a0259–35-66-08 vagy
a 0742–27-26-37-es
telefonsz
ámokon) alapján nyit
ki.