Egyház, reklám és marketing

Egyház, reklám és marketing
Nagyvárad- Kedd délután a média, a reklám és a marketing kapcsolatáról szóló beszélgetéssel folytatódott a Laikus képző Központban a Micaci Cristian pasztorálasszisztens által szervezett kurzus.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Laikus képző Központjában zajlott eseményen felvezetésképpen Giosanu Leonard plébános, a Mária Rádió volt műsorigazgatója ismertette a történelmi hátteret. Többek közt arra hívta fel a figyelmet: a reklám és a marketing nehezen szétválasztható fogalmak, mindkettőnek a célja egy bizonyos termék vagy szolgáltatás eladása, a fogyasztásra ösztönzés. Míg a reklámmal egy üzenetet juttatnak el a fogyasztóhoz, addig a marketing magát a terméket próbálja vonzóbbá, jobban eladhatóvá tenni. A reklámtörténet visszanyúlik egészen az ókorba, a falra festett hirdetésekkel a borokat tartalmazó amforákat különböztettek meg. Fejlődése a nyomtatás elterjedésével indulhatott meg igazán, Angliában a 15. században jelent meg az első szórólap. Az ipari forradalom után a 19. században fordult elő először, hogy valaki nagyobb hirdetési felületet vásárolt. Napjainkban az általános szabály szerint a vállalatok ideális esetben minimum a bevételük 5-15 százalékát fordítják reklámra, a reklámtevékenység szabályozása pedig törvények, rendeletek, szakmai önszabályzás szerint történik. Az ebben rejlő üzleti lehetőségekre jellemző, hogy egy néhány évvel ezelőtti felmérés szerint a világon egy évben 600 milliárd dollárra rúgtak a reklámköltségek.

Az egyház és a hirdetés

A 21. század elején a magyar felnőttek 29 százaléka mondta azt, hogy a megelőző három hónapban találkozott olyan hirdetéssel, mely egy vallásra vagy egy egyházra hívta fel a figyelmet. Azok körében, akik látták a katolikus egyház kommunikációs kampányának hirdetéseit, 18 százalék volt azok aránya, akiknek javult a véleményük az egyházról, és 9 százalék azoknak az aránya, akiknek romlott a megítélésük. Ugyanakkor azzal, hogy a katolikus egyház hirdetéseket és reklámokat is felhasznál működése során a magyar felnőttek 48 százaléka inkább egyetértett, azt pedig, hogy az egyház a modern marketing eszközeit is alkalmazza, a megkérdezetteknek csak egyharmada helytelenítette.

A vetített képes előadás után csoportmunkával folytatódott a kedd délutáni összejövetel, a jelenlevők arra keresték a válaszokat, hogy milyen katolikus weboldalak vannak ma? Mit tudnak a plébániai weblapokról, illetve a hittan oldalakról? Kell-e egy egyházi weblapnak reklám? Összegzésképpen Exc. Böcskei László megyés püspök megjegyezte: az egyházban mindig gyakorlat volt a hirdetés, tulajdonképpen az apostolok is ezt tették. Napjainkban természetesen nem helytetőkön zajló tömegrendezvényeken zajlik a missziós munka, de ki kell használni a modern kommunikációs eszközökben rejlő lehetőségeket annak érdekében, hogy az örömüzenet eljusson az emberekhez, azonban ehhez bölcsességre, tisztánlátásra, mérlegelésre és óvatosságra van szükség, nehogy rossz irányba vigyen a reklám.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: , ,