Egyetértés pénzügyi kérdésekben is

Egyetértés pénzügyi kérdésekben is
Egyebek mellett egyhangúan megszavazták az idei költségvetést is a Megyei Tanács csütörtöki, rendkívüli ülésén. Mind a nyolc határozattervezettel egyetértettek a tanácsosok, viták nem voltak.

A csütörtökön megszavazott költségvetési tervezet alapján csaknem hármoszáz millió lejből gazdálkodik a megye az idén, a költségek pedig valamivel több mint 280 millió lejt összesítenek majd a tervek szerint. Ebből többek között a Crişana Katasztrófavédelmi Főfelügyelőségnek 507 ezer lej jut, ezenkívül tanügyre több mint 43 millió lej, egészségügyre kétmillió lej, a kultúrára, szabadidős tevékenységekre, felekezetekre szánt összeg több mint 37 millió lej, környezetvédelemre közel százezer, mezőgazdaságra 594 ezer , szállításra pedig csaknem 57 millió lejt szánnak.

Bővítés

A tanügy szekción belül az óvodai és alsó tagozatos oktatásra szánt összeg 8.9 millió lej, a megye városi és vidéki könytárainak 2,5 millió lej jut, a múzeumokra szánt összeg 19,7 millió lej, a színház és a filharmónia közel 15 millió lejt kap. A Körösvidéki Múzeumra szánt összeg 4,3 millió lej, a Francisc Hubic Művészeti iskola pedig valamivel több mint kétmillió lejt kap.
Ami a szociális központokat illeti: a diófási központnak 1,6 milló lej, a papfalvi központnak több mint 500 ezer lej jut.
Mivel már a szerződéskötés fázisába jutott, a papfalvi szociális központ bővítésére irányuló projektet, valamint ennek költségeit is jóváhagyták a csütörtöki ülésen. A projekt során egy új, emeletes épületrésszel bővül a központ, mely 30 személy számára biztosít majd helyet. Az uniós támogatással gyakorlatba ültetendő projekt teljes értéke 3,5 millió lej, ebből a megyének 110 ezer lejt kell kifizetnie.

Fiatalokért

Öt megyei útszakasz felújításáról, a Crişana Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség és a megye közötti finanszírozási egyezségről és a Bihar megyei Szociális és Gyermekvédelmi Hivatal szerkezeti felépítéséről is döntöttek. Ugyancsak a csütörtöki ülésen azt is megszavazták, hogy a Bihar megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság gyakorlatba ültetheti a Felelősségteljes fiatalság egy dinamikus közösségben nevű projektet, mely a társadalmi kirekesztés veszélyében lévő fiatalok nevelésére irányuló programokból áll, s melyeket az Európai Gazdasági Térség, valamint a román állam finanszíroz.

Neumann Andrea