Egyetemes imahét zajlott Érsemjénben

A két lelkipásztor: Csákiné Simándi Márta és Farkas Antal
A két lelkipásztor: Csákiné Simándi Márta és Farkas Antal
Bihar megye – A vasárnap tartott istentisztelettel véget ért az érsemjéni református egyházközségben szervezett egyetemes imahét. Az elmúlt hét folyamán minden nap más-más lelkipásztor hirdette Isten igéjét.

 

 

A 2012-es imahét imádságos és tanulmányi anyagát egy Lengyelországban élő, római katolikus, ortodox, ókatolikus és protestáns egyházak képviselőiből állt munkacsoport készítette. Az érsemjéni imahét keretében Isten igéjét a következő lelkészek hirdették: Demse Pál helyi római katolikus plébános, Simon Szabó István éradonyi tiszteletes, Szűcsné André Ildikó túricsei (Magyarország) lelkipásztor, Nagy Sándor, a Nagykárolyi Egyházmegye esperese, Varga Károly, a Nagybányai Egyházmegye esperese, Farkas Antal várad-velencei lelkipásztor, Rákosi Jenő érmelléki esperes, és Gál Győző baptista lelkipásztor.

 

A prédikáció vezérfonala

 

Mi a pénteki napon tartott istentiszteleten vettünk részt. Farkas Antal nagyvárad-velencei református tiszteletes igehirdetésének alapjául a János írása szerinti evangélium 15. része 9-17 közötti verseit választotta: „Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretettemben (…)”. Farkas Antal lelkész többek között arról beszélt, hogy miként értékeli Jézus a barátságot, a szeretetet, majd arról, hogy Isten fia megkülönbözteti a barátot a szolgától. „Szeretettel szolgáljunk egymásnak, Jézus leereszkedett oda, hogy megmossa a szolgája lábát”,mondta a lelkész, aki több példával is élt, többek között Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényből idézve. A prédikáció fő gondolata végül is az volt, hogy szeressük egymást, hiszen mint Isten rabjai tudjuk, hogy a gyakorlatban, a mindennapi életben ennek nehéz eleget tenni.

 

Bemutatta a gyülekezetét

 

A prédikáció után az érsemjéni református egyházközség lelkipásztora, Csákiné Simándi Márta köszönte meg Farkas Antal szolgálatát, és nagy szeretettel köszöntötte a váradi lelkészt elkísérő kis csoportot. A továbbiakban a vendéglelkész röviden ismertette a várad-velencei református egyházközség történetét, majd beszélt a gyülekezet mindennapjairól. Ezt követően a várad-velencei egyházközség keretében működő ifjúsági csoport zenekarának két tagja, Gyulai Gabriella és Farkas Csenge, gitár és billenttyűs hangszerük megszólaltatásával egyházi énekeket adtak elő. „Mindenki számára van hely, Isten üdvözítő tervében. Halálán és feltámadásán keresztül Krisztus magához ölel mindenkit, függetlenül attól, hogy nyertes-e vagy vesztes, hogy aki hisz őbenne, annak örök élete legyen. Mi is részesülhetünk győzelméből! Elegendő, ha hiszünk benne és máris könnyebb lesz a gonoszt jóval legyőzni” – ez volt az egyik mottója az idei imahétnek.

Dérer Ferenc