Egyetem lesz a székelyudvarhelyi MÜTF-ből

27 sikeresen államvizsgázó, mesteri képzés, ingyenes helyek – többek között ezeket a témaköröket érintették a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Székelyudvarhelyi Képzési Központja által szervezett sajtótájékoztatón.

Székelyudvarhelyen most először kapott újfajta, a bolognai rendszer keretén belül kibocsátott oklevelet 27 sikeresen államvizsgázó. A bolognai szerződésben az aláíró országok arra kötelezték magukat, hogy kölcsönösen elismerik az illető országban akkreditált intézmények által kiadott okleveleket.

Az idéntől a MÜTF-ös diploma mellé magyar és angol nyelvű Europass oklevélmelléklet is jár. Ez egy olyan dokumentum, amellyel tulajdonosa az Európai Unió által elismert formában és tartalomban tudja bemutatni részletesen, hogy mit tanult, milyen kompetenciákkal és szakképzettséggel rendelkezik.

Az intézményt új pályára akarják állítani, a közeljövő terve, hogy a MÜTF-ből egyetem legyen. A kínálat bővítése is a kiemelt célok között szerepel: a gazdasági képzés mellett a műszaki ágazatokban és a közigazgatásban is képeznének hallgatókat.     

Újabb államilag finanszírozott (ingyenes) helyek a MÜTF-ön

2010 októberétől újból 50 államilag finanszírozott helyet hirdet meg a MÜTF Székelyudvarhelyen a kereskedelem és marketing szakon. A Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium ezzel is tanúságjelét tette annak, hogy fontosnak tartja a határon túli magyar oktatást, ezen belül a MÜTF által Székelyudvarhelyen szervezett gazdasági képzést, elismerve az itt folyó oktatás minőségét.

A bolognai szerződésben az aláíró országok arra kötelezték magukat, hogy kölcsönösen elismerik az illető országban akkreditált intézmények által kiadott okleveleket. A MÜTF – mint Magyarországon akkreditált intézmény – oklevelét a Román Oktatási Minisztérium az elismerés mellett szükség esetén egyenértékesíti is hasonló román képzésekkel.

Meghirdetett helyek száma:

Kereskedelem és marketing szak nappali: 50 hely.

Kereskedelem és marketing szak – levelező: 50 hely.

Kommunikációs szakirány – levelező: 50 hely.

Képzési idő: 6 félév 180 kreditpont + 1 félév szakmai gyakorlat.

Az oktatás nyelve: magyar.

Beiratkozási időszak: 

Nyári: 2010. július 7. és 23. között.

Őszi: 2010. szeptember 6. és 17. között.

Vezetés és szervezés mesteri képzés Székelyudvarhelyen

a győri Széchenyi István Egyetemmel

2010 elején kötötték még a szerződést a győri Széchenyi István Egyetem és a MÜTF udvarhelyi tagozata között, amelynek értelmében 2010 októberétől vezetés és szervezés mesteri képzés indul Székelyudvarhelyen. A győri egyetem szenátusa jóváhagyta az udvarhelyi szakindítást, az akkreditációs kérés a Magyar Akkreditációs Bizottság előtt van, a pozitív elbírálás remélhetőleg májusra meg is születik.

A mesteri képzés teljességgel a győri egyetem keretei között fog zajlani, Győrből érkeznek az oktatók, az egyetem által összeállított tanmenetben fog zajlani az oktatás és az oklevelet is a győri egyetem fogja kiállítani, ezt szükség esetén – akárcsak a BSc-képzés esetében – a bolognai szerződés értelmében a Román Oktatási Minisztérium egyenértékesíti.

Az udvarhelyi intézmény és a győri egyetem azért döntött a vezetés és szervezés szak indítása mellett, mivel az tapasztalható, hogy a válság következtében a székelyföldi cégeknél egyre nagyobb problémát jelent a humán erőforrásfelkészültsége. A vezetés és szervezés mesteri képzés éppen ezt a területet célozza meg: vagyis a vállalatok számára az emberi erőforrás területén nyújt naprakész, használható tudást.

Meghirdetett helyek száma: 30.

Képzési forma: levelező.

Képzési idő: 4 félév – 120 kreditpont.

Az oktatás nyelve: magyar.

Beiratkozási időszak: 

Nyári: 2010. július 7. és 23. között.

Őszi: 2010. szeptember 6. és 17. között.

Felvételi:

2010. szeptember 17., 17 óra.

Marketing mesteri képzés a MÜTF székelyudvarhelyi tagozatán

Székelyudvarhelyen 12 éve tart marketing alapképzést a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. A Főiskola vezetősége 2009-ben döntötte el, hogy ezen a területen egy továbbtanulási lehetőséget is felajánl az alapképzésen végzett hallgatóknak. Akik tovább szeretnék mélyíteni az ismereteiket a marketing területén, megtehetik a 2010 októberétől induló marketing mesteri képzésen.

A képzést a Tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája szervezi magyarországi oktatókkal, az oklevelet szinten a tatabányai főiskola állítja ki.

Elsősorban a MÜTF-ön végzett hallgatókat szólítják meg, azonban lehetőséget szeretnének biztosítani azoknak is, akik máshol végeztek, s érdekli őket ez a fajta továbbtanulási lehetőség.

Meghirdetett helyek száma: 30 hely.

Képzési forma: levelező.

Képzési idő: 4 félév – 120 kreditpont.

Az oktatás nyelve: magyar.

Beiratkozási időszak: 

Nyári: 2010. július 7. és 23. között.

Őszi: 2010. szeptember 6. és 17. között.

Felvételi:

2010. szeptember 17., 17 óra.