Egyesületet alapítottak a Hargita megyei pisztrángosok

Egyesületet alapítottak a Hargita megyei pisztrángosok
Hargita megye – A Hargita Megyei Pisztrángosok Egyesületének alakuló ülését tartották május 25-én a csíkszeredai megyeházán.

Az egyesület megalakítását Hargita Megye Tanácsa kezdeményezte a haltenyésztők jobb boldogulása érdekében. Az alakuló ülésen elfogadták az egyesület alapító okiratát, megválasztották az elnököt és az alelnököt, valamint bejegyezték az alapító tagokat. Amint azt Márton István, a Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének vezetője az ülésen hangsúlyozta, az egyesület elsősorban a haltenyésztők érdekképviselete kell, hogy legyen.

Az egyesület megalapítása

Az egyesület megalakítása kapcsán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke  elmondta, a haltenyésztők egyesületbe tömörülése segíti őket a lehetőségek minél jobb kihasználásában, ugyanakkor a haltenyésztés, a halászat gazdagítja Székelyföld idegenforgalmi kínálatát is és erősíti a gazdasági életet. A halasgazdák egyesületbe tömörülése segíti őket például abban, hogy különböző haltenyésztési tanfolyamokon, külhoni haltenyésztőkkel való tapasztalatcseréken vegyenek részt, ugyanakkor a helyi vagy akár uniós pályázati kiírások feltételeinek is eleget tudnak tenni.