„Egyértelmű, hogy a választók őszinteséget várnak”

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke nyilatkozott a Bihari Naplónak.

– Hogyan készül az EMNP a helyhatósági választásokra?
– Két választás közötti időszak folyamatos felkészülést jelent, hiszen a települések gondjait, a közösség igényeit állandó jelenléttel és folyamatos konzultációval lehet pontosan felmérni. Valójában tehát a felkészülés két részből áll számunkra, hiszen ismernünk kell az elvárásokat, majd ezek alapján, mindenütt a helyi csapat dönt arról, hogy az elvégzendő munkát kik tudják a következő négy évben eredményesen elvégezni. Megszámlálhatatlan lakossági találkozón és egyeztetésen vagyunk túl és a teljes megyét fedő pontos feladattérképpel rendelkezünk.

– Tapasztalata szerint mit várnak el a választók Önöktől?
– Sajnos hatalmas a csalódottság és a kiábrándultság. Úgy telt el huszonhat esztendő a rendszerváltás óta, hogy az akkori nagy célok többsége nem teljesült. Egyrészt nagy közösségi céljaink, az autonómia, a román állam által fenntartott önálló magyar egyetem, az egyházi javak teljes visszaszolgáltatása mind csupán ígéret maradt. De még olyan fontos megvalósítások sem sikeredtek, mint az észak-erdélyi autópálya, mely nemzetiségtől függetlenül, mindenki számára előrelépést jelenthetett volna. A mostani az ötödik önkormányzati kampány és az őszi lesz az ötödik parlamenti választási kampány, ahol a Bors-Berettyószéplak autópályát ígérgetik, miközben az eddigi választottak arra sem voltak képesek, hogy a jelenlegi főutat elfogadható szintűre feljavítsák. Tíz kampány, és tíz hazugság ebben az egy ügyben. Csoda-e hát, ha elveszett a bizalom? Egyértelmű, hogy a választók őszinteséget várnak. A bizalom visszaszerzésének első lépése az, hogy nyíltan és egyenesen beszélünk a problémákról. Emiatt rengeteget támadnak személy szerint engem is, hiszen nagyon sokaknak kényelmetlen az igazság és pontosan lehet tudni, kik azok a polgármesterek, képviselők, akiket felelősség terhel a kialakult helyzetünkért. Általában ők és akkor kiáltoznak kétségbeesve gyűlöletről, mikor egyenesen és őszintén kellene válaszolni a feltett kérdésekre.

Megállítani a kivándorlást

– Ez volt a múlt. A Néppárt miben más, mondjon pár konkrét lépést?
– A Néppárt hármas jelszava: itthon, munka, tisztesség. Az itthonmaradásról nem csupán beszélni kell. Egyértelmű, hogy a következő időszak legnagyobb feladata megállítani fiataljaink elvándorlását. Sajnos hivatkozhatnak a politikusok hazaszeretetre és a szülőföldre, amíg itthon nem lesznek normális megélhetést biztosító munkahelyek, a folyamat megállíthatatlan. Ez egy folyamat: ahol jól fizető munkahelyek vannak, ott helyben marad a lakosság. Ott az emberek többet tudnak költeni szolgáltatásokra és a saját egészségükre, emiatt munkához jut a fodrásztól a fogorvosig mindenki. Nem zár be a posta és az iskola, így újabb embereknek biztosított a megélhetése. Egészséges, önálló közösség épül, ahol senkit nem lehet a mindennapi megélhetésével zsarolni és fenyegetni. Nem véletlen, hogy a megye magyar vidékein szinte miden faluban építettek ravatalozót, meg parkosítottak a legelőkön, de ipari parkot sehol nem építettek. Én nem hiszek a véletlenekben. Nyílt titok, hogy a régi pártok szavazataik jórészét vásárolják. Ahol azonban jólét van, nem hogy 50-100 lejért nem vásárolható meg senki, de bátran és biztonsággal állhat ki bárki a véleménye mellett és ez sokaknak nem érdeke. Azonban a tisztesség kérdése legalább ennyire fontos. Bizony utána jártunk. Amikor a politikusok azzal dicsekszenek, hogy mennyi pénzt hoztak a megyébe és településeinkre, kivételesen nem hazudnak. Soha annyi pénzt bihari magyar településekre nem költöttek, mint az elmúlt tizenhat évben. Sőt, valójában még többet is, mint amennyit be mernek vallani. Nem csoda hát, ha idegesek lesznek, mikor megkérdjük, hogy mi lett belőle, hová költötték? A mindennapi valóság a hanyagul, rossz minőségben és drágán kivitelezett, a „haveri” cégeket jócskán felhizlaló közmunkák valósága. Hiába a rengeteg önfényezés, teljes egészében és jól működő víz-, vagy szennyvízhálózatot sehol nem adtak át. Eurótízmilliókat költöttek olyan közművekre, melyeket olyan minőségben építettek, hogy soha nem fognak működni. Nem tudnak mutatni egyetlen egy aszfaltozási munkát, melyet a tervek szerint és jó minőségben készítettek el. A polgármesterek és a mögöttük álló megyeiek ezeket a munkákat szeretik a legjobban, mert ami a felszín alá kerül beépítésre, azt nagyon nehéz ellenőrizni. Az elmúlt négy esztendő nagy tapasztalat volt önkormányzati képviselőinknek, és pontosan tudjuk, hogy a választások után a néppártos polgármestereknek és tanácsosoknak, mit kell majd ezen a téren is másképp és jobban csinálni.

Anyanyelvhasználat

– A Néppárt milyen választási eredménnyel lenne elégedett Bihar megyében?
– Több fontos célt tűztünk ki magunk elé. Egyrészt minden feltétele adott annak, hogy polgármestereink legyenek, és végre elkezdhessük azt az építő munkát, melyre négy éve készülünk, melyet példaként mutathatunk majd fel négy év múlva. Másrészt a megyei tanácsba való bekerülésünkkel új erőviszonyokat lehet végre teremteni és teljesen más hangvételű, valóban bátor, kompromisszumkész, de nem megalkuvó politikával erőteljesebb magyar érdekképviseletet kell teremtenünk, mely politikai hovatartozástól függetlenül támasza lehet minden bihari magyar településvezetőnek, a civil szférának és történelmi egyházainknak egyaránt. Nagyváradon is komoly változásokra van szükség. Az elmúlt évek a „merjünk kicsik lenni” politika jegyében teltek és mindenféle egyéni üzleti érdekekért cserébe – melyekről éppen eleget tudósított a sajtó az elmúlt időszakban – gyakorlatilag minden fontos közösségi célunkról lemondtak az oda küldött magyar tanácsosok. Még olyan elemi jogainkat sem sikerült az elmúlt négy mandátum alatt kiharcolni, mint az hogy legalább magyar nyelvű formanyomtatványok legyenek a városházán. Nem is beszélve az „ésszerű alkuként” tálalt árulásokról a magyar utcanevek, vagy a Szent László-szobor kapcsán. Közben pedig gőzerővel bontják a régi Váradot és építenek valami újat, valami idegent. Hatalmas feladatok állnak előttünk. Jelenleg, minden sikerpropaganda ellenére az önkormányzat alkalmazottainak alig 4%-a magyar. Szakítani kell itt is azzal a politikával, hogy csak igazgatói helyeket akarunk. Azokat a legkönnyebb lecserélni. Vissza kell állítani a város valamennyi negyedébe a magyar általános iskolai oktatást, hiszen most több olyan negyed is van, ahol a rossz szervezés és nem a gyermeklétszám miatt nincsenek magyar osztályok. Az anyanyelvhasználat, a műemlékek és a magyar kultúrára szánt közpénzek kérdése mind megoldatlan. Nem tartható állapot, hogy résztvevők nélküli rendezvényekre százezreket szór el a város, miközben a Szent László Napokra ötezer lejt akarnak adni.

Tárgyalnak, akivel lehetett

– Voltak-e tárgyalások a Néppárt Bihar megyei vezetői és az RMDSZ megyei vezetői között, az esetleges választási együttműködésről? Ha igen, milyen eredménnyel, ha nem, akkor miért nem?
– Sajnos a megyei vezetőkkel nem tudtunk tárgyalóasztalhoz ülni. Pedig az előbb felsoroltak elérése közös erővel sokkal egyszerűbb lehetne. A gond az, hogy jelenleg azt sem lehet tudni, a belső csatározások közepette ki is vezeti a bihari RMDSZ-t, illetve, ha valakivel tárgyalni kezdünk, következő héten szabadlábon lesz-e még. Minden rágalmazáson, hazudozáson, a négy év fenyegetésein és zsarolásain felül lehetne emelkedni, de a korrupció kérdése sajnos ebben az ügyben megkerülhetetlen. Nagyon nehéz Nagyvárad érdekeiről beszélni azzal, aki több millió euró hasznot húzott abból, hogy eladták és lebontották az Aradi úti honvédkaszárnyákat, aki miatt drágábban volt a hulladékszállítás, vagy aki miatt egy évtizedig fizettünk többet a fűtésért és nyeltük az elégetett rossz minőségű fűtőanyag hamuját. Vagy azzal tudjunk-e tárgyalni, aki miközben folyamatosan az egyház mögé bújik, megpróbálta ellopni a Szent László Napok nevét és sikerrel „játszotta át” családja tulajdonába annak a plébániának a nagy értékű kántorlakását, ahol az egyháztanács elnöke? Ki tud erre választ adni?
Éppen ezért a helyi RMDSZ-vezetőkkel, polgármesterekkel – akivel lehetett – egyenként tárgyaltunk és tárgyalunk most is. Lesznek olyan települések, ahol nem csupán nem állítunk polgármester-jelöltet, de nyíltan fogjuk támogatni az RMDSZ jelöltjét. Biztosan így lesz Paptamásiban, Szentjobbon és Bihardiószegen. Ez utóbbi esetében a tét, hogy ne egy korrupt helyi klikk támogatta román polgármester kerüljön ki győztesen. Persze a sor bővülni fog, még akkor is, ha a Néppárt helyi érdekeit ez felülírja. Ez a jövő útja és magam nem sajnálom a fáradtságot, hogy egy megyei helyett akár huszonnégy helyi megegyezés szülessen. Talán így még hatékonyabb is. Azonban a korrupt és a lakosságot zsaroló, fenyegető polgármesterekkel szemben mindenütt fellépünk ezután is. Sajnos ma még ezekből jóval több van, mert továbbra is azt teszik, amit feletteseiktől látnak.

– Bihar megyében hol indítanak jelölteket, polgármesterjelölteket?
– Gyakorlatilag a megye majd minden magyaroklakta településén lesz jelöltje a Néppártnak, összesen több mint harminc helyi tanácsosi listát állítunk és közel húsz polgármester-jelöltet indítunk. Talán könnyebb lenne felsorolni, hol nem indulnak a Néppárt színeiben. Növekvő és egyre népszerűbb szervezet jelöltjeire szavazhatunk, amely mindenütt hiteles és tisztességes személyeket fog a helyi önkormányzatokba bejuttatni. Olyanokat, akik iránt valóban bizalommal lehet lenni és, akik valóban védik és harcolnak közösségünkért.

– Milyen jellegű kampányt szeretnének folytatni?
– Erre nagyon egyszerű a válasz. Ahogyan eddig is, határozott, őszinte és igaz kampányt. Nekünk néppártos jelölteknek a legegyszerűbb kampányolni, semmit nem kell kiszíneznünk vagy eltúloznunk, mert a valóság önmagáért beszél. Azt kérem a jelöltjeinktől és a szavazóktól, a bihari magyaroktól, hogy ne féljenek, hanem bátran álljanak ki az igazukért, mert együtt igenis tudunk változtatni.

Felelősség

– Ön szerint mi a tétje a június 5-i választásoknak?
– Anélkül, hogy komolyabb elemzésbe bocsátkoznék, teljesen világos, hogy a megyei tanácsban a román liberális párt (PNL) többséget akar szerezni, míg Nagyváradon, a városi tanácsban kétharmadot. Azért is használok egyes számot, mert ma már mindkét esetben Ilie Bolojan váradi polgármester diktál. Ha ez sikerül nekik, teljesen biztos, hogy minden magyart kiszorítanak mindkét vezetésből, esetleg kevés különbséggel a mostanihoz képest, szimbolikus hatáskörökkel hagynak egy alpolgármesteri helyet Nagyváradon. A váradi kétharmadot és a megyei többséget is egyedül a Néppárt tudja megakadályozni, hiszen a megye esetében a puszta bejutásunkkal is rögtön két helyet veszünk el a román többségtől, de sikeres szerepés esetén még többet. Nagyváradon is ugyanígy a Néppárt által megszerezhető legkevesebb két mandátum biztos akadálya a liberális kétharmadnak. Bebizonyosodott, hogy a Néppártra leadott szavazatokat az RMDSZ nem tudja behozni, hiszen a választók bizalma nem átruházható. Az elmúlt tizenhat év vezetői stílusa, korrupt rendszere olyan állapotokat teremtett, hogy tízezrek vannak, akik soha többé nem szavaznak az RMDSZ-re. Őket, egyedül a Néppárt tudja megszólítani. Ez óriási feladat, egyben hatalmas felelősség is.

Incze Zsolt