Egyenes összeköttetés Marosvásárhely és Bukarest között

Egyenes összeköttetés Marosvásárhely és Bukarest között
Tánczos Barna szállításügyi államtitkár tájékoztatja az utazóközönséget, hogy február huszonötödikétől az 1647-es, február huszonhatodikától pedig az 1648-as jelű gyorsvonatok InterCity járatként közlekednek.

A változások nincsenek kihatással a menetrendre, egyik eddigi állomás sem kerül ki a megállóhelyek közül. Tánczos kitért arra, hogy a Román Állami Vasúttársaság a fent említett szerelvények besorolását az utazóközönség kérésének eleget téve – a brassói átszállás kellemetlenségeit kikerülendő – alakítja át.

A módosítások legnagyobb előnye, hogy az 531-es számú, Bukarestből 13 órakor induló InterCity járathoz Brassóban csatlakozik az 549-es InterCity, így egyenes összeköttetés keletkezik Bukarest és Marosvásárhely között, és a 1647-es számú gyorsvonat helyét a fent említett 549-es számú InterCity veszi át. A Marosvásárhelyről 13:34-kor induló 1648-as számú gyorsvonat besorolása február huszonhatodikától 540-es InterCity lesz, és szintén Bukarestig közlekedik. A szállításügyi államtitkár személyes közbenjárására történt változások az utazók minél nagyobb kényelmét kívánják szolgálni, hiszen az említett vonatok minden eddigi állomáson és megállóhelyen megállnak majd, a szerelvények besorolásának változása lényegesen könnyíteni kívánja az Erdélyen és Székelyföldön vonattal közlekedők utazását.

Tánczos arról is tájékoztatott, hogy a 406-1-es Brassó-Biharkersztes-Budapest, valamint a 407-2-es, Budapest-Biharkeresztes-Brassó vonalon közlekdő járatok február huszadikától Bánffyhunyadon is megállnak.