Egyén és közösségépítő verseny lesz

Egyén és közösségépítő verseny lesz
Nagyvárad – Tizenegyedik alkalommal szervezi meg az Ady Endre Elméleti Líceum a Partium Alapítvánnyal közösen a Partiumi Ady Endre Szavalóversenyt. Az esemény részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be.


Amint Tóth Márta, az Ady Endre líceum igazgatója elmondta, a versenyt hagyományteremtő szándékkal szervezték meg 2004-ben, úgy, hogy az iskola biztosította a szakmai hátteret, a Partium Alapítvány pedig az anyagi részét. Más szavalóversenyekkel szemben a legfőbb különbség, hogy a diákoknak a két kötelező vers mellett három további Ady-verssel is kell készülniük, tehát minden diák öt verset tanul meg. A megmérettetés két kategóriában zajlik: a IX-X osztályosok számára a két kötelező Ady-vers az A szenvedésnél többet és az Áldozás piros kedvvel, a XI-XII osztályosok számára pedig a Mai próféta átka és Az idő rostájában.

Minőség

Egyúttal, akárcsak más években, most is lesznek olyan, versenyen kívüli tevékenységek, melyek Ady életéhez, költészetéhez kapcsolódnak – például megkoszorúzzák Ady Endre szobrát, ellátogatnak az Ady múzeumba, szombaton pedig Ady Endre életéhez kapcsolódó játékos vetélkedőn vesznek részt. Ez utóbbinak csapatépítő jellege is van, ugyanis nem iskolák szerint alakulnak meg az öttagú csapatok, hanem sorshúzás alapján.
A november 21-én és 22-én zajló versenyen mintegy harminc diák vesz részt, Bihar, Kolozs, Szatmár, Szilágy és Temes megye mellett magyarországi településekről is – Berettyóújfaluról, Derecskéről, Debrecenből. Minden iskola két diákot küldhetett, aki a két kategóriában képviselje a tanintézetet, de ha egy iskola több diákot akart jelöltetni, nem utasították vissza. Azt is a tanintézetekre bízták, hogy iskolai szakasz előzte-e meg a Nagyváradon zajló megmérettetést, mindenesetre a versenyen a minőségen van a hangsúly, nem a mennyiségen, mondta az iskolaigazgató.

Jeles személyiségek

A zsűriben pedig az idén is jeles személyiségek kapnak helyet – Csatlós Lóránt színművész, Ferkő Emília magyar szakos tanfelügyelő, Veres Kovács Attila református lelkész, Boros Emőke, aki magyartanári tanulmányai mellett színművészeti főiskolát is végzett, valamint Szűcs László, a Várad folyóirat főszerkesztője.
Mint megtudtuk, a Partium Alapítvány pályázata nyomán a Communitas Alapítvány háromezer lejjel támogatja a versenyt és valószínűleg a Balassi Alapítványtól is kapnak majd támogatást, de ez utóbbival az iskola még nem írta alá a szerződést.

Cseke Attila parlamenti képviselő, a Partium Alapítvány kuratóriumának tagja elmondta: első sorban azért támogatják ezt a vetélkedőt, mert a jövő generációjában szeretnék ébren tartani azt a szellemiséget, mely a kultúra terén Nagyváradot a XX. század elején Erdély egyik legfőbb városává tette – ebben pedig Ady Endrének kiemelkedő szerepe volt. A két nap valódi élmény a résztvevők számára és nem utolsósorban közösségépítő jellege is van, hozzásegít annak a szellemiségnek a megőrzéséhez, amelyet Ady képviselt. De Ady Endre versei közösségépítő jellegükön túl az egyéniség és az életpálya építés szempontjából is fontosak lehetnek – segítséget nyújthatnak egy-egy probléma megoldásában, de egy versbe foglalt gondolat vezérfonalat nyújthat egész életünk során. Cseke Attila egyúttal megköszönte dr. Földes Bélának, a Partium Alapítvány elnökének a munkáját. „Az ő érdeme, hogy ezt a támogatásforrást biztosnak tudjuk” – tette hozzá. Cseke Attila azt is elmondta: bár még nem szervezhetik meg a versenyt a nagyváradi Léda-házban, de most már közelebb állnak ehhez, mint tavaly, mivel az épület alapítványi tulajdonba került, így előbb utóbb erre is sor kerül majd.

Neumann Andrea