Egyelőre nem költözik a csendőrség új székhelyre

Egyelőre nem költözik a csendőrség új székhelyre
Bár továbbra is napirenden van, hogy a polgármesteri hivatal kérésének eleget téve a Bihar Megyei Csendőrség új székhelyre költözzön, ez a pillanat egy „távolabbi jövőbe” tevődött át.

Ezt Bogdan Ioan őrnagy, a Bihar Megyei Csendőrség megbízott főparancsnoka válaszolta az erdon.ro kérdésére azon a csütörtök déli sajtótájékoztatón, melynek témája az általa vezetett intézmény 2017-es tevékenységének értékelése volt. Hangsúlyozta: nem ellenzik a költözést, ha olyan speciális körülményeket garantálnak számukra a leendő új helyen is, ahol ki tudják fejteni a rájuk jellemző tevékenységeiket. Hozzátette: a polgármesteri hivatallal egyébként kiválóan együttműködnek, legutóbb arról állapodtak meg, hogy egy 3000 négyzetméternyi területet átengednek a városnak a Făgăraşului utca korszerűsítése céljából. Ehhez még szükséges a belügyminisztérium jóváhagyása, és cserében az önkormányzat rendbe teszi majd a kerítést.

Íme néhány statisztikai adat a tárgyidőszakra vonatkozóan, melyek a sajtótájékoztatón elhangzottak. 916 küldetést teljesítettek a közrend fenntartása terén, 736-tal többet mint 2016-ban, ami 19,65 százalékos növekedés. Jelentősen megnőtt a tüntetéseken a rendet fenntartó csendőrök száma: 1503 volt a korábbi 41-hez képest, ami valószínűleg annak egyenes következménye, hogy két éve csak 11 tiltakozó jellegű megmozduláson, felvonuláson voltak ott, míg 2017-ben 217-en, Nagyváradon, Belényesen, Margittán és Élesden (a fő szervezők a Polgári Platform Egyesület, a közszállítási vállalat szindikátusa, a tanügyi szabad szakszervezet és az Országos Szakszervezeti Tömb voltak). Persze egyéb jellegű rendezvényeken is hivatalból biztosítani kellett a rendet: kulturális-művészeti, egyházi és évfordulós ünnepségen (516), meccseken (85), antiterrorista gyakorlatokon (3), állami látogatás alkalmából (6), érettségi és országos felmérő vizsgákon (89).

Létszámhiány

A központi büdzséből 21,7 millió lejt kaptak személyi kiadásokra, 280 ezer lejt javakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos költségekre, 3 ezer lejt egyéb kiadásokra, és több mint 6 ezer lejt nem pénzügyi aktívumokra. Ami a logisztikát illeti: a járművekkel való ellátottságuk 42,59 százalékos, és 13 ezer lejt költöttek karbantartásra és műszaki felülvizsgálatokra. Ingatlanügyi befektetésekre nem futotta a keretből, a kiadások zömét a közköltségek kifizetése tette ki. Kommunikációs téren 7605 dokumentumot vettek be, és 5250-et továbbítottak. 13 személy jött fogadóórára, és 37 petíciót regisztráltak, melyek közül 23-at a hatályban levő törvényeknek megfelelően megoldottak, 14 pedig köszönetnyilvánítás volt.

A humán erőforrás mozgásáról elmondható, hogy 30 csendőrt tartalékállományba helyeztek, 1 altiszt elhunyt, 1 tiszt felmondott, 3 altiszt és 2 tiszt más belügyminisztériumi struktúrába lett elhelyezve, valamint 1-1 friss diplomás tisztet és altisztet alkalmaztak. Amúgy a működéshez szükséges minimális személyi létszámú a Bihar Megyei Csendőrség állománya.

Az idei tervek fő célkitűzése az operatív és egyéb, fenntartói tevékenységek teljesítményének fokozása.

Ciucur Losonczi Antonius